Forbundstinget

Skytterforbundets forbundsting avholdes annet hvert år, neste gang i 2021.

Forbundstinget er NSFs høyeste organ. Her velges det styre og komiteer som skal lede forbundet kommende tingperiode, og det vedtas langtidsplaner og -budsjett som legger rammene for forbundets virksomhet framover.

Det tas beslutninger i lov- og regelspørsmål, og man behandler forslag som er kommet inn om ulike spørsmål av betydning for skytteridretten.

På forbundstinget møter representanter for skytterkretsene, samt for lagene i hver krets. Antall krets- og lagsrepresentanter fra hver krets avgjøres av antall medlemmer i kretsens lag.

Forbundstinget 2021

Tinget avholdes digitalt søndag 25. april 09.00-15.00. Lørdag 24. april 09.00-12.00 blir det avholdt en gjennomgang av tingsakene for delegatene. Se innkallingen her.

Sakspapirene ble sendt kretsene 26. mars:

Kretsene har fått egen e-post med informasjon om og lenke til påmelding. Påmeldingsfristen er 5. april.

Tinget vil bli gjennomført ved hjelp av møteverktøyet GoPlenum, som anbefales av NIF og har vært brukt med godt resultat hos andre særforbund i denne nedstengingsperioden. Tingdeltakerne vil få en opplæring i GoPlenum mandag 19. april kl. 17.30.

Siden tinget avholdes digitalt, vil alle ha mulighet til å følge med på diskusjoner og avstemninger via en «livestream» her på skyting.no, dette gjelder også «formøtet» lørdag formiddag. Det kommer mer informasjon om dette når tinghelga nærmer seg. (Men det er sjølsagt bare de påmeldte delegatene som får tilgang til ta ordet og delta i avstemningene.)

Ekstraordinært Forbundsting 2020

Trykk her for å lese mer om Ekstraordinært Forbundsting 2020.

Tingprotokollen

Forbundstinget 2019

Tinget ble avholdt på Scandic Airport Hotell på Gardermoen 5. mai. Se innkallingen her.

Kretsene kunne stille med til sammen 102 representanter, totalt var det 74 stemmeberettigede til stede; se delegatlista her.

Sakspapirer og protokoll:

Tingpapirene (alle sakspapirer, inkludert forslag, beretninger og regnskap er samlet i dette dokumentet)

Tingprotokollen