Breddeidrett – Jenter i SentrumJiS logo

Hva er Jenter i Sentrum?

NSF ønsker å øke andelen kvinnelige medlemmer, dommere, ledere og trenere i klubber og krets. Prosjektet heter «Jenter i sentrum».

Hvilke tiltak er gjort?

Nettverkssamling

Det har holdt egne nettverkssamlinger for kvinnelige medlemmer i NSF. Hensikten er å skape en møteplass for kvinner i forbundet, uavhengig om man har verv i idretten eller ikke. Her har noen av temaene vært nettverksbygging, sosialt, rekruttering, ledelser og status for kvinner i NSF i dag.

Jentesamlinger

NSF har holdt flere jentesamlinger med blant annet Anja Hammerseng-Edin, Lasse Tufte og Tor Oskar Thomassen som foredragsholdere. På disse samlingene er alle våre 4 grener samlet, og den er åpen for alle uansett nivå. Samlingene er ment for å inspirere og motivere skytterne og passer for alle aldre, men det er en nedre aldersgrense på 16 år.

Trenerkurs for kvinner

Det har blitt holdt egne trenerkurs for kvinner i skyting med god deltakelse og vi ser at gjør at flere kvinnelige medlemmer i NSF tar utdanningen. Er du interessert i et slikt kurs? Ta kontakt idrettskonsulent i NSF.

Dommerkurs for kvinner

Det har blitt holdt egne trenerkurs for kvinner i skyting med god deltakelse og vi ser at gjør at flere kvinnelige medlemmer i NSF tar utdanningen. Er du interessert i et slikt kurs? Ta kontakt idrettskonsulent i NSF.

Følg med på NSFs kalender for å se om det er satt opp noen kurs eller samlinger som kan passe for deg!

Hva kan din klubb bidra med?

  • Egne treningskvelder for kvinner
  • Nybegynnerkurs for kvinner
  • Egne konkurranser

Har du noen nye forslag eller har du lyst til å fortelle oss om et tiltak klubben din har gjort?

Send det gjerne til idrettskonsulenten i NSF!