Tips til organisering av trening: 

Skyt med oss!

SKYT MED OSS – ÅPEN DAG 

Vi inviterer alle klubber til å delta på rekrutteringsprosjektet: Skyt med oss – Åpen dag! Vi oppfordrer alle NSFs klubber til å gjennomføre åpen dag for å skape aktivitet og oppmerksomhet om skyttersporten lokalt. Vi håper at tiltaket kan bidra til økt rekruttering i alle målgrupper. Klubbene kan søke om midler til gjennomføring av åpen dag.

Markedsføring

Det er utarbeidet digitalt og fysisk markedsføringsmateriell som kan benyttes i forbindelse med «Åpen dag».  Det digitale materialet kan benyttes for å markedsføre åpen dag på klubbenes nettsider, sosiale medier og lokalaviser. Materialet er utviklet slik at det er lett for klubbene å tilpasse med egen tekst, logo og bilder. Det er også mulig å bestille en  fysisk «oppstartspakke» med diplomer og plakater i vår nettbutikk. Oppstartspakken inneholder 4 plakater og 20 diplomer som bestilles gratis via NSFs nettbutikk (en pakke pr klubb). Dersom klubben ønsker mer materiell, kan dette bestilles til en hyggelig pris i nettbutikken.

Tilskudd

Alle klubber kan også søke om tilskudd til å gjennomføre «Skyt med oss – åpen dag».  Søknad sendes inn i etterkant av gjennomført tiltak. 

Kriterier:

  • Klubben som søker må være medlem i Norges Skytterforbund.
  • Klubben kan få tildelt inntil 3000,- per tiltak ved å fylle inn denne søknaden.
  • Det kan søkes om tilskudd til inntil to tiltak per år
  • I søknadsskjemaet skal det gis en kort rapport om tiltaket.

Alle klubber oppfordres til å dele Skyt med oss konseptet, samt bilder av åpen dag på sosiale medier, og/eller hjemmesider.

Ønsker du hjelp til utarbeidelse av postere, eller du ønsker vi skal publisere bilder eller artikler fra Skyt med oss? Ta kontakt med Gyda.winther @ skyting.no.

Loading...