Velkommen til NSFs temaside for rekruttering! Vi håper du og klubben finner noen gode verktøy og nyttig informasjon som dere kan bruke i rekrutteringsarbeidet i egen klubb.

SKYT MED OSS – ÅPEN DAG 

Vi inviterer alle klubber til å delta på rekrutteringsprosjektet: Skyt med oss – Åpen dag! Vi oppfordrer alle NSFs klubber til å gjennomføre åpen dag for å skape aktivitet og oppmerksomhet om skyttersporten lokalt. Vi håper at tiltaket kan bidra til økt rekruttering i alle målgrupper. Klubbene kan søke om midler til gjennomføring av åpen dag.

Markedsføring

Det er utarbeidet digitalt og fysisk markedsføringsmateriell som kan benyttes i forbindelse med «Åpen dag».  Det digitale materialet kan benyttes for å markedsføre åpen dag på klubbenes nettsider, sosiale medier og lokalaviser. Materialet er utviklet slik at det er lett for klubbene å tilpasse med egen tekst, logo og bilder. Det er også mulig å bestille en  fysisk «oppstartspakke» med diplomer og plakater i vår nettbutikk. Oppstartspakken inneholder 4 plakater og 20 diplomer som bestilles gratis via NSFs nettbutikk (en pakke pr klubb). Dersom klubben ønsker mer materiell, kan dette bestilles til en hyggelig pris i nettbutikken.

Tilskudd

Alle klubber kan søke om tilskudd til å gjennomføre Åpen dag.  Søknad sendes inn i etterkant av gjennomført tiltak gjennom støtteordningen «Rekrutterings- og aktivitetstiltak» som legges ut november/desember hvert år. Det blir sendt ut informasjon til alle klubber og lagt ut på skyting.no når søknadsordningen er åpen. Du kan lese mer her.

Alle klubber oppfordres til å dele Skyt med oss konseptet, samt bilder av åpen dag på sosiale medier, og/eller hjemmesider.

Ønsker du hjelp til utarbeidelse av postere, eller du ønsker vi skal publisere bilder eller artikler fra Skyt med oss? Ta kontakt med Gyda.winther @ skyting.no.

Tips til organisering av trening: 

Trykk her for å se tips til treningsøvelser

Visste du at klubben kan få et gratis trenerbesøk?

Gratis treningskveld med instruktør: Trenerpool.

Hvordan komme i gang med rekruttering?

Å drive aktiv rekruttering av både barn, ungdom og voksne kan være positivt for miljøet i klubben. Dere kan være med å skape idrettsglede og livslang skyteglede for mennesker i deres nærmiljø!

Hvis du og klubben vurderer å satse mer på rekruttering er det lurt å ta en vurdering av:

  • Ligger forholdene godt til rette på skytebanen?
  • Har dere mulighet til å ha egne treninger for barn/ungdom/nybegynnere?
  • Har klubben våpen og utstyr til utlån?
  • Har klubben standplassledere og trenere?

Hvis dere ønsker noen råd eller hjelp på veien anbefaler vi at dere tar kontakt med vår klubbutvikler eller breddeansvarlig i NSF.

Når man mener at ting er på plass kan dere vurdere å:

Temakveld rekruttering

Skytterkretsene har en stor mulighet for å være en ressurs for klubbene i rekrutteringsarbeid. NSF har utviklet «Temakveld rekruttering» der det er en ressursperson fra kretsen som reiser ut til sine lokale klubber for å bistå.

Ressurspersonen trenger ikke sitte i kretsstyret eller inneha noen verv, men bør være en med erfaring fra rekrutteringsarbeid i klubb. Breddeansvarlig i NSF, Helene Rønningen, hjelper kretsen og ressurspersonen med å komme i gang. Det finnes også ferdig maler på invitasjon, presentasjoner og økonomisk støtte til kretsen til prosjektet.

Er kretsen deres interessert?

Ta kontakt med NSF på e-post helene.ronningen @ skyting.no.

Vi har gleden av å introdusere Merkeskyting!

Merkeskyting er utarbeidet for rekrutter og juniorskyttere med oppstart i 2024. Vårt mål er at merkeskyting skal bli en del av treningshverdagen i klubb,  og ønsker gjerne tilbakemeldinger på både gjennomføringer og innspill til utvikling. I første omgang starter vi med merkeskyting for luftpistol, luftrifle, nordisk trap og skeet, og vil utvide til andre øvelser og grener etter hvert.

Les mer om Merkeskyting her.

Loading...