Arrangementshåndbok

Håndboken

Arrangementeshåndboken er laget for våre norgesmesterskap, og er et levende dokument. Vi er avhengige av godt samarbeid og tilbakemeldinger fra medlemmer og arrangører for å utvikle, og vedlikeholde arrangementshåndboken. Det vil etterhvert også komme fler øvelsesspesifikke tillegg til alle NM-øvelser.

Arrangementshåndboken finner du her: Arrangementshåndbok. Du vil også på denne siden finne oversikter over sjekklister, som arrangør kan bruke til hjelp for baneoppsett. Videre også maler til invitasjon, her finner du også oversikt over klasser og øvelser tilknyttet mesterskapet.

Alle NM-søknader skal sendes inn på bakgrunn av utlysning om NM, som blir publisert på skyting.no. NM-søknader skal gjøres i disse malene:

Annet til arrangementshåndboken:

Videre er det laget et enkelt dokument for arrangører som ønsker å øke fokuset på kommunikasjonen under mesterskapene. Her finner du også enkle tips til å dele mer om hva som skjer både i forkant, men også under mesterskapet.

Tips til kommunikasjon
Nyttige logoer

Tilbakemeldinger til håndboken kan sendes til gyda.winther @ skyting.no.

Loading...