Nedenfor finner du kontaktinfo for forbundet sentralt.
For øvrige adresser innad i Sportsskytterforbundet, se i menyen til høyre.
Adresser og annen info til internasjonale organisasjoner, andre skytterforbund etc., se under Linker.

NORGES SPORTSSKYTTERFORBUND
Postboks 5000
0840 Oslo
Telefon: 21 02 98 50
E-post: nsf @ skyting.no
Besøksadresse: Sognsveien 73, 0854 Oslo

 

 Per Iversen

Per Iversen

Generalsekretær
Mobil: 95 16 68 64
E-post: per.iversen @ skyting.no
Arbeidsområder: Daglig ledelse av forbundet, sekretær for forbundsstyret, oppfølging av styrevedtak, økonomi og regnskap, lov- og organisasjonssaker.

Lindis Græsdal

Lindis Græsdal

Administrativ leder for Skytterlandslaget
Mobil: 993 24 663
E-post: lindis.graesdal @ skyting.no
Arbeidsområder: Administrative oppgaver (logistikk, påmelding, bestilling og økonomi) rundt Skytterlandslaget.

Tor Idar Aune

Tor Idar Aune

Sportssjef
Mobil: 908 47 231
E-post: toridar.aune @ skyting.no
Arbeidsområder: Ansvarlig for NSFs toppidrettssatsing Skytterlandslaget. Mediekontakt Skytterlandslaget.

Helene Rønningen

Breddeansvarlig
Mobil: 911 31 131
E-post: helene.ronningen @ skyting.no
Arbeidsområder: Ansvarlig for breddeidretten i NSF. Nasjonal/internasjonal utdanning og kurs, barne-/ungdomsidrett, rekruttering. 

Dag Olav Rønning

Dag Olav Rønning

Administrasjonskonsulent
Mobil: 906 906 58
E-post: dag.ronning @ skyting.no
Arbeidsområder: SkytterAdmin, terminliste/arrangementer/mesterskap, lover og regler (for klubb, krets og forbund) samt konkurranseregler, salg/fakturering.

Gyda Winther

Konsulent integrering og arrangement
Tlf: 936 95 847
E-post: gyda.winther @ skyting.no
Arbeidsområder: Ansvarlig tilrettelegging og utvikling av paraskyting. Prosjektleder Skytternes Ungdomsnettverk. Bistår rundt arrangementer og spesielt kommunikasjon av disse.

Wenche Horten

Klubbutvikler
Tlf: 91151137
E-post: wenche.horten @ skyting.no
Arbeidsområder: Reiser rundt på klubbesøk. Klubbutvikling er alt som gjøres for at skytterklubben skal utvikle seg fra dagens situasjon til en ønsket fremtidig situasjon.

Morten Støen

Banemester Løvenskioldbanen AS
Tlf. 917 22 031
E-post: banemester @ skyting.no
Les mer om Løvenskioldbanen her

Per Otto Tangen

Vaktmester Løvenskioldbanen AS
(50% stilling)
Tlf: 900 87 588
E-post: perotangen @ gmail.com
Les mer om Løvenskioldbanen her