KONTAKT KRETSEN

Hedmark Skytterkrets
Adresse: c/o Sven Rusten, Dr. Bjørnebys veg 37
Poststed: 2270 Flisa
Telefon: 906 47 814
E-post: hed-skytt @ outlook.com

NYHETER FRA HEDMARK