KONTAKT KRETSEN

Hedmark Skytterkrets
Adresse: c/o Ida Sofie Vasaasen, Enerhaugen 62
Poststed: 2335 Stange
Telefon: 984 96 026
E-post: hed-skytt @ outlook.com

NYHETER FRA HEDMARK