Notater fra styremøte 18.10.2017

Dato: 18.10.2017
Sted: Sandmoen kro
Tilstede: Magnus, Arild Inge, Viggo, Gunnar Ingfrid

 

Status:
– Pistol
– Alle NM for 2018 har arrangør.
– Ny CUP (serieskyting), Norma-CUP, Ny stilling stående med støtte.
– Ferdig med alt som heter KM og DM, siste gikk på Ørlandet.
– 2 deltakere fra ST på Nordiskfeltlandskamp, Sølv til Britt Elena
individuelt, Gull på lag til Damer, Sølv til Herrer på lag.
Juniorene tok Gull på lag.
– 2 klubber har avholdt «Rosa sløyfe» stevner (Støren og Ørlandet)
– God deltakelse fra ST på landsdelsmatchen, vandrepokalen er tilbake
i Norge.

– Rifle
– Rifle har meldt frafall til dagens møte

– Økonomi
– Kasserer er ikke tilstede,
– Klubbene etterlyser kretskontigent for 2017.
– Aktivitetstall og medlemstall ligger i sportsadmin, må sette opp
grunnlag for fakturering.

– Viltmål
– Gunnar har vært i kontakt med Tiller IL om viltmålbanene.
2 av banene er bygget inn i veggen og de er ikke enkel å flytte.
En gammel viltmålbane er flyttbar, men ikke elektronisk skive.

Sammenslåing av NT og ST skytterkrets
– Status ?
– Deltakelse på ekstraordinært ST idrettskretsting 26.11 Scandic Hell
– Gunnar og Ingfrid stiller fra ST

– Det kommer opp en sak på skytterkonferansen om overgang til
regioner, avventer å «mase» på NT til etter skytterkonferansen.

KM-medaljer
– Status på fakturatullet for NT
Viggo har sett på fakturaene og de er feil, de utsendete fakturaene
for 2015 må krediteres i sin helhet (Fakturaer utsendt i 2016)

– Medaljer for 2017 og 2018
Forslag fra Arild Inge, vi slutter å gravere årstall på KM medaljer.
Det vil minke antall medaljer som må kastes pga. feil gravering.

– Manglende MNM fra stevner i Møre og Romsdal
Magnus sender epost til Helge K. i Møre og Romsdal og etterspør
medaljer fra MNM i Møre kretsen.

Terminliste 2018
– Status terminliste for 2018
– Alle pistolstevner for 2018 er registrert i sportsadmin (SA)
– Geir Tore savner Excel mal for terminliste (Gunnar)

– Opplæring av klubbene
– Tar en runde med opplæring i klubbene i løpet av 1. havldel av 2018

Dommeroppdatering:
– Pistol (Støren, Oppdal Melhus, Rissa er OK, TPK, Selbu, Hitra
og Ørland gjenstår)
Rindal var invitert, men møtte ikke. Ser ikke ut til at Rindal
har dommere i følge dommerregisteret til NSF.
Usikkert om Selbu er invitert til oppdatering sammen med TPK

– Rifle (Lundamo MSL?)
Geir Tore har planlagt rifleoppdatering til Tirsdag 21.11 (Horghallen)

Dommerkurs:
– Har vi tilstrekkelig deltakelse for kurs?
– Liten intresse for dommerkurs, avlyser dommerkurset.

– Konvertere til trenerkurs?
– Har allerede 7-8 intresserte til trenerkurs.
– Arild Inge kontakter forbundskontoret og spør om det er mullig
å konvertere til Trenerkurs.

Skytterkonferansen 2018 (26-28.01.2018)
– Hvem deltar fra kretsen?
– Viggo
– Arild Inge
– Britt Elena
– Gunnar
– Magnus

Skytehall
– Møte mellom Skytterkretsen, DFS lagene og Trondheim idrettsråd.

Eventuelt

Neste møte: 29.11.2017

Magnus