KONTAKT KRETSEN

Østfold Skytterkrets
v/ Marianne Ullvassveen, Lokes vei 7
Poststed: 1640 Råde
Telefon: 913 83 039
E-post: ostfoldskytterkrets @ hotmail.com

NYHETER FRA ØSTFOLD