Lov og retningslinjer

 

På denne siden vil du finne noen av våre statutter som bestemmer hvordan kretsen skal fungere, og hvordan avvikling av mesterskap skal foregå.

Statutter Kretsmesterskap rev 9 mars 2024

Statutter for NNM bane og felt pistol

Statutter for DM-leirdue

Lov for Nordland Skytterkrets februar 2024

STATUTTER FOR MOTIVERINGSSTIPEND

Statutter for Nordland Skytterkrets sitt Hederstegn

Statutter arrangørstøtte

 

For behandling av våpensøknader, benytter Politiet dette regelverket:

Samlede regler hos NSF

Politiet sitt rundskriv-2022-008