Lov og retningslinjer

 

På denne siden vil du finne noen av våre statutter som bestemmer hvordan kretsen skal fungere, og hvordan avvikling av mesterskap skal foregå.

Lov for NSK gjeldene frem til kretstinget 2022.

Statutter-Kretsmesterskap-rev-15.02.2020

Statutter for NNM finner du her.

Statutter for motiveringsstipend

 

 

For behandling av våpensøknader, benytter Politiet disse to dokumentene inntil nytt rundskriv er utarbeidet:

Rundskriv fra Politidirektoratet til våpenkontorene

Våpenkompendium-2019