Skyting mot skive er en idrett med lange tradisjoner i Norge. Bergenserne var tidligst ute med å organisere skytesporten her i landet. Det Bergenske Skydeselskap ble stiftet i 1769. I Oslo ble Kristian Augusts Venner stiftet i 1810.

I 1861 ble forgjengeren til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité stiftet, nemlig Centralforeningen for Utbredelse av Legemsøvelser og Vaabenbrug, stiftet. Det er viktig å legge merke til at skyting er en av de idrettene som først ble organisert og kom med i den organiserte idretten i Norge.

Fru Sigrid Jensen Ca 1920-300

Kvinner har skutt både rifle og pistol mye lengre enn hva man tror. Dette er fru Sigrid Jensen, sannsynligvis en gang rundt første verdenskrig – kanskje noe senere. I 1939 organiserte kvinnelige pistolskyttere seg.

De første miniatyrskytterlagene ble stiftet allerede før år 1900. De ble svært ofte kalt salong-skytterlag etter den våpentypen de brukte, nemlig salonggeværer. Oslo Sportskyttere ble stiftet i 1912 og tok seg av de skytterne som drev med lerdue, hjorteskyting og pistolskyting. I begynnelsen var det også dette laget som organiserte den internasjonale deltagelsen i disse grenene. Den internasjonale deltagelsen på riflesiden ble organisert av Det frivillige skyttevesen DFS.

I 1923 ble det stilt krav om at de nasjonale forbund som ville delta i internasjonale mesterskap måtte være medlem av den Internasjonale Skytterunion (ISU/UIT). Et slikt medlemskap var vanskelig for DFS, da de fant at dette lå på siden av deres formål. Det ble derfor opprettet en ny organisasjon for å arbeide med norsk representasjon i internasjonale mesterskap. Den nye organisasjonen fikk navnet Norsk Avdelig av den Internasjonale Skytterunion, NAIS, og ble stiftet i 1925.Etter hvert ble det flere lag som utelukkende hadde lerdue, hjorteskyting og pistolskyting på programmet. Dette resulterte i at Norges Sportskytterforbund ble stiftet i 1925. Miniatyrskytterlagene sluttet seg i 1929 sammen til Norges Miniatyrskytterforbund. Denne organisasjonens arbeid var rent nasjonalt og hadde ingen representasjon utenlands.

Mauritz Mauern Amundsen 1931

Slik så en skikkelig skytter ut! Mauritz «Mauer’n» Amundsen i Lvov i 1939, der han ble Norges første verdensmester i miniatyr, i stående, på ny verdensrekord.

I 1946 ble det nåværende Norges Skytterforbund stiftet ved en sammenslåing av de nevnte organisasjonene NAIS, miniatyrskytterforbundet, sportskytterforbundet og Skyteutvalget i Arbeidernes Idrettsforbund. Etter denne reorganiseringen dekker Norges Skytterforbund alle de skytegrener hvor det kjempes om internasjonale mesterskap og titler innen rifle, pistol, lerdue og viltmål.

Nasjonalt er forbundet tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Internasjonalt er Norges Skytterforbund tilsluttet International Shooting Sport Federation (ISSF), den Europeiske Skytterkonfederation (ESC) og Nordisk Skytter Region.

Bildene i artikkelen er hentet fra boka «Norges Skytterforbund 50 år 1946-1996», skrevet av John Berg, utgitt av Norges Skytterforbund.