Konkurransereglementer

Her finner du Skytterforbundets fellesreglement og konkurransereglementer i PDF-format for nedlasting.

Konkurransereglementene er delvis oversettelser av det internasjonale skytterforbundets (ISSFs) regelverk (siste versjon fra 2018, med mindre tillegg i 2020); i tillegg kommer egne regelverk og regeltillegg for nasjonale øvelser innen lerdue, pistol og rifle. Du finner på disse sidene også Nordic Shooting Regions regler for nordiske øvelser, World Shooting Para Sports regler for funksjonshemmede skyttere og et utvalg av FITASCs regler.

Den offisielle, engelske versjonen av ISSFs regelverk fra 2018/2020 er å finne her: https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations.ashx.
ISSF har også lagt ut diverse tillegg og fortolkninger: http://www.issf-sports.org/theissf/rules/amendments_interpretation.ashx

De norske reglementene er også å få kjøpt fra NSF i hefteform (A5). For rifle og viltmål er reglene samlet i ett hefte pr. gren, for pistol er det separate hefter for internasjonale og nasjonale regler og for lerdue er det ett hefte for internasjonale øvelser og ett for Nordisk trap. De internasjonale reglene for paraskyting er oversatt til norsk og er trykt som eget hefte, det samme er reglene for Para Nordisk Trap. ISSFs kvalifiserings-, sponsor- og antidoping-regler foreligger også i eget hefte.

Alt kan bestilles via vår nettbutikk: https://nsfnettbutikk.no/.

Nye regler – 2024

Forbundsstyret vedtok på sitt novembermøte en rekke regelendringer, her følger en oversikt over hvilke endringer som er gjort:

Prøveordninger 2024 – pistol og lerdue

 • Åpen utgangsstilling i skeet for juniorer og kvinner
  Som en prøveordning for 2024 åpnes det for å benytte fri utgangsstilling i skeet for juniorer og kvinner. Unntaket gjelder også i mesterskap (KM/DM/NM). Det kan ikke settes offisielle rekorder av skyttere som benytter seg av unntaket.
 • Rødpunktsikte i baneøvelser pistol
  Som en prøveordning i 2024 innføres det mulighet for bruk av rødpunktsikter i baneprogrammene for skyttere som aldersmessig kvalifiserer til enten V65 eller V73 (født i 1959 eller tidligere). Denne prøveordningen gjelder kun for vanlige approberte stevner, ikke mesterskap. Rødpunktsiktet skal være montert på våpenet slik at det er overveiende sannsynlig at det uten siktet påmontert ville gått i målekassen. Det skal derfor normalt IKKE være krav til demontering for sjekk i kasse. Dette skal KUN gjøres dersom det er overveiende sannsynlig at det i tillegg er gjort andre former for modifikasjoner på våpenet.

NSFs fellesreglement (oppdatert pr. 2. januar 2024)

Fellesreglementet 2024 (sist oppdatert desember 2023, etter vedtak i Forbundsstyret 25.11.2023)

Vedlegg:
Vedlegg 1 – Klasser og øvelser i approberte stevner (sist oppdatert 25. november 2023)
Vedlegg 2 – Offisielle NM-øvelser (sist oppdatert 25. november 2023)
Vedlegg 3 – Offisielle NM-øvelser, lag (sist oppdatert 25. november 2023)
Vedlegg 4 – Rekordøvelser (sist oppdatert 25. november 2023)
Vedlegg 5 – Merke-/opprykkskrav (sist oppdatert 25. november 2023)
Vedlegg 6 – Tabell over paraøvelser/klasser (sist oppdatert 25. november 2023)
Vedlegg 7 – Premieringstabeller

Generelle tekniske regler – ISSF

OBS! OM REGELSITUASJONEN 2023-2024 – GENERELLE TEKNISKE REGLER (oktober 2023)

ISSF Generelle tekniske regler (2017, 3. utgave, gyldig fra 1.3.2020) (oppdatert med mindre endringer 8.10.2020)
(gjelder alle skytegrener)

ISSF har fra 2017 valgt å trekke ut de særskilte bestemmelsene for stevner der man bruker pappskiver og samle det i et eget regelsett:
ISSF Regler for dømming av pappskiver (2017, justert versjon desember 2019)
(Gjelder pistol, rifle og viltmål. )

Lerdueregler

OBS! OM REGELSITUASJONEN 2023-2024 – LERDUE (oktober 2023)

ISSF Lerdueregler (2017, 2. utgave, gyldig fra 1.4.2020)
– omfatter Skeet, OL-trap og Dobbelttrap
Engelsk Sporting og Sportrap (2020)
Nordisk Trap-regler (sist oppdatert desember 2021)
PARA Nordisk Trap-regler (nye regler fra 2021)

For FITASC-øvelsene (Compak Sporting og Sporting) er reglene er ikke oversatt, se FITASCs regelside for oppdaterte regler.

Pistolregler

OBS! OM REGELSITUASJONEN 2023-2024 – PISTOL (oktober 2023)

ISSF Pistolregler (2017, 2. utgave, gyldig fra 1.1.2018) (oppdatert med mindre endringer 8.10.2020 og 15.12.2022)
– omfatter regler for Luftpistol (inkl. standard og fallfigurer), Fin-/grovpistol, Fripistol, Standardpistol, Silhuettpistol
Nasjonale pistolregler – Feltpistol og T96 (sist oppdatert desember 2023)
Nasjonale pistolregler – Hurtigpistol, Fripistol B, Sprintluft, Luftpistol 40 skudd, NAIS, PPC 1500, og bestemmelser for ungdomsklassene (vedtatt november 2020, gjelder fra 2021)
Veiledning for bruk av NSFs platetolk for feltpistol og T96 (2024)

For internasjonale PPC-regler, se wa1500.org.

Rifleregler

OBS! OM REGELSITUASJONEN 2023-2024 – RIFLE (desember 2023)

ISSF Rifleregler (2017, 2. utgave, gyldig fra 1.1.2018) (oppdatert med mindre endringer 8.10.2020)
Nasjonale rifleregler (vedtatt 25.11.23)
– omfatter nasjonale tilpasninger til ISSF-reglene og særskilte, nasjonale bestemmelser

Viltmålregler

ISSF Viltmålregler (2017, 2. utgave gyldig fra 1.1.2018) (oppdatert med mindre endringer 8.10.2020)

Regler for sponsor / antidoping

Sponsor/antidoping-regler (ISSF 2017/2021)
(supplert med norske bestemmelser om antidoping, ajourført januar 2021)

Se også info om antidoping her.

Regler for para-skyting (funksjonshemmede)

World Shooting Para Sport (WSPS) er en del av Paralympics-organisasjonen og er det høyeste internasjonale organet for skyting for funksjonshemmede. De har et eget regleverk for sine konkurranser som brukes så langt det passer i nasjonale stevner i Norge. Konkurransene avholdes på de fleste områder etter ISSFs regelverk, og WSPSs regler tar bare for seg det som spesielt i arrangementer for funksjonshemmede. Se WSPS egne sider for ytterligere informasjon om paraskyting, inkl. regler for internasjonal klassifisering.

WSPSs konkurranseregler (norsk oversettelse, mai 2022)
Regler for Para Nordisk Trap (nye regler fra 2021)
Tabell over paraøvelser/-klasser (vedlegg 6 til Fellesreglementet)

* * * * *

Oppsummering av tidligere regelendringer

2023

ISSF har det siste halvannet året kommen med regeloppdateringer i form av øvelsesbeskrivelser, men arbeider nå med en revisjon av hele sitt regelverk. Dette nye settet med regler vil påvirke NSFs nasjonale regler på flere områder, konkurranseprogram i approberte stevner generelt og i NM spesielt, rekordøvelser, etc. I påvente av at dette arbeidet sluttføres, ble det høsten 2022 bare gjort mindre endringer i NSF-reglene:

Fellesreglementet:

 • 2.1.2/2.1.3: Ansvaret for internasjonal representasjon innen for FITASC-øvelsene overføres fra Toppidrettskomiteen til Breddeidrettskomiteen
 • 2.7.2/2.7.3: Det åpnes for at utenlandske statsborgere kan delta i finaler og omskyting i NM. De kan fortsatt ikke vinne NM-medaljer og øvrige mesterskapstrofeer.
 • 2.7.4.4 og NM-tabellen: Presisering av reglene om at man bare kan delta i ett mesterskap i samme øvelse pr. år
 • 2.7.4.12/13: Presisering av hvilke regler som gjelder for mix-lag-øvelsene i feltpistol

På Forbundstinget 2023 ble det vedtatt endringer i del 1 i Fellesreglementets punkt 1.3.2 (Forbundsstyret) og 1.3.4 (Valgkomiteen), samt i punkt 3.6.2 (Forbundskontingent).

ISSFs pistolregler:

 • 8.4.1.5: Det settes inn et nasjonalt tillegg som åpner for at en evt. hylsefanger ikke trenger sitte på våpen ved kontroll med målekasse (men teller med i våpenets totalvekt)

2022

Oversikt over endringer i regelverket foran 2022-sesongen

De større endringene i stikkordform:

 • ISSF endrer bl.a. finalereglene. Når disse endringene foreligger på engelsk, blir de gjort gjeldende i NM umiddelbart, uten å vente på norsk oversettelse.
 • Nytt avsnitt i Fellesreglementet om spesialpremier (pokaler/medaljer) i NM
 • Ny klasse i Nordisk Trap: U14.
 • Ny klasse i SH luftrifle: VI Åpen

Tidlig i sesongen ble det, i tråd med den omleggingen som ble gjort internasjonalt, gjort endringer i konkurranseprogrammet for rifle:

 • Ordinær matchøvelse for senior og junior i 50m rifle ble endret fra 3×40 skudd til 3×20 skudd
 • Ordinær matchøvelse for senior i 300m rifle ble endret fra 3×40 skudd til 3×20 skudd
 • 50m match mix-lag ble innført som NM-øvelse

2021

Oversikt over endringer i regelverket foran 2021-sesongen

En kortfatta liste over større nyheter/endringer:

 • Det er utarbeida nye nasjonale pistolregler for feltpistol, og reglene for de nasjonale baneøvelsene og PPC er revidert.
 • Det er gjort endringer i flere punkter i Fellesreglementet, og tabell 1 (klasser og øvelser i apporberte stevner), tabell 3 (NM-øvelser lag), tabell 5 (merke/opprykkskrav) og tabell 6 (SH-øvelser/klasser) er oppdatert.
 • De internasjonale reglene for paraskyting er oversatt til norsk.
 • Det er utarbeida regler for en ny øvelse, Para Nordisk Trap.
 • Det er innført to nye lerdueøvelser; Engelsk sporting og Sportrap..

2020
ISSF har for 2020:
– vedtatt endringer i reglene for mix-lagøvelsene i luftpistol og og luftrifle
– tatt inn regler for mix-lagøvelsene i OL-trap og skeet (sistnevnte er også blitt en offisiell VM/WC-øvelse)
– innført «VAR» (videostøtte for dommerne) i VM/OL i skeet og OL-trap. De oppfordrer også andre arrangører av internasjonale stevner å ta i bruk systemet.

NSF har pga. blyforbudet som er innført, lagt inn noen nasjonale tillegg i de ulike lerduereglene.

2019
Foran 2019-sesongen ble det gjort en omfattende gjennomgang av nasjonale regler og nasjonalt konkurranseprogram (inkl. NM) som resulterte i et helt nytt nasjonalt pistolreglement, og et omarbeida fellesreglement. Det ble også gjort mindre endringer i det nasjonale riflereglementet, og Nordic Shooting Region foretok justeringer i reglene for Nordisk trap.

Fellesreglementet – oppsummering av endringer etter Forbundstinget 2019
Fellesreglementet – gjennomgang av endringer foran 2019-sesongen
Nasjonale rifleregler – gjennomgang av endringer 2019
Nasjonale pistolregler – gjennomgang av endringer 2019
Nordisk trap – Gjennomgang av endringer 2019

2018
ISSF vedtok i vinter endringer i OL-programmet, og disse endringene gjøres gjeldende allerede fra 1.1.2018:
– I luftpistol, luftrifle, 50m og 300m rifle match, 10m viltmål og alle tre lerdueøvelser skjøt kvinner senior færre skudd enn menn. Dette er nå endra, slik at kvinnenes og mennenes øvelser er like i seniorklassene.
– Som en konsekvens av at øvelsene 50m rifle 60 skudd liggende, fripistol og dobbeltrap ikke lenger er OL-øvelser, skal det ikke skytes finaler i disse øvelsene.
– Det er innført nye øvelser for mix-lag (en kvinne og en mann) i luftpistol, luftrifle og OL-trap.
– Endringene gjelder også de respektive juniorklassene (internasjonalt er det ikke juniorklasser for 300m rifle).
– I klassene for paraskyttere har WSPS gjort tilsvarende endringer for øvelsene der kvinner har skutt færre skudd enn menn. Det skal fortsatt skytes finale i paraskytternes 50m rifle 60 skdud liggende og i 50m fripistol.

Alt dette har medført endringer i regelverket fra 1.1.2018 både i de generelle tekniske reglene og i reglene for de fire grenene. I tillegg er det gjort mindre endringer flere steder i reglene, se denne  oppsummeringen:
Øvrige endringer i ISSF-reglene 2018 (pdf)

Endringer som er en følge av av den nye øvelsesprogrammet nevnt ovenfor er ikke tatt med i oppsummeringen. Det samme gjelder rettelser av reine skrivefeil, og endringer som bare berører arrangementet av VM og andre internasjonale mesterskap.

Nasjonale regler
Som en følge av ISSFs og WSPSs regelendringer har NSF gjort endringer i de nasjonale tabellene over klasser/øvelser i vanlige stevner og NM, rekordøvelser, SH-øvelser og klasseføringskrav.
Det er foretatt mindre, språklige rettelser i Fellesreglementet og i de nasjonale riflereglene.

Nordisk Trap
Reglene for Nordisk Trap er endret som en følge av ISSFs endringer i de generelle tekniske reglene og lerduereglene. I tillegg er det gjort noen mindre endringer i forhold til oversettelsen fra 2017.

Endringer i Nordisk Trap-reglene

2017
ISSF har foran 2017-sesongen vedtatt flere endringer i de generelle  match tekniske reglene og reglene for de 4 grenene.
Se en foreløpig gjennomgang av endringene her.

NSF har vedtatt endringer i de nasjonale pistolreglene, gjeldende fra 1.1.2017.
Se en oppsummering av disse regelendringene.

2016
Det ble foran 2016-sesongen gjort flere endringer i fellesreglementet og i de nasjonale reglene for rifle og pistol. Kvalifisering-, sponsor og anti-dopingreglene er også endret, men her dreier det seg i all hovedsak om bestemmelser som ikke berører den vanlige skytter i nasjonale stevner.

Se oppsummering av regelendringene her (pdf).

2015
Forbundstinget 2015 gjorde vedtak som medførte endringer i NSFs lov og i Fellesreglementet. Styret har dessuten gjort endringer i klasse/øvelsestabellene med gyldighet fra sesongstart:
Oppsummering av endringene (doc)

Fagkomiteene for pistol og rifle har gjort endringer i de nasjonale tilleggene:
Oppsummering av endringene (doc)

2014
Også foran 2014-sesongen gjorde ISSF en rekke endringer i reglene. Nedenfor finner du en gjennomgang av endringene, fordelt på grenene:
Generelle tekniske regler (pdf)
Lerduereglene (pdf)
Pistolreglene (pdf)
Riflereglene (pdf)
Viltmålreglene (pdf)

2013
ISSF gjorde store endringer i reglverket foran 2013-sesongen. Se disse sammendragene av endringene:
Regelendringer generelt
Endringer i finaleprogrammene