Konkurransereglementer

Her finner du skytterforbundets fellesreglement og konkurransereglementer i PDF-format for nedlasting.

Konkurransereglementene er i hovedsak en oversettelse av det internasjonale skytterforbundets (ISSFs) regelverk (siste versjon fra 2017); for pistol og rifle er det i tillegg tatt med nasjonale bestemmelser/unntak/tilpasninger. I tillegg finner du på disse sidene Nordic Shooting Regions regler for nordiske øvelser, World Shooting Para Sports regler for funksjonshemmede skyttere og et utvalg av FITASCs regler.

Den offisielle, engelske versjonen av ISSFs regelverk for 2017 er å finne her: http://www.issf-sports.org/theissf/rules/english_rulebook.ashx.
ISSF har også lagt ut diverse tillegg og fortolkninger: http://www.issf-sports.org/theissf/rules/amendments_interpretation.ashx

Reglementene er også å få kjøpt fra NSF i hefteform (A5), ett hefte pr. gren og et eget hefte for kvalifiserings-, sponsor- og antidoping-reglene. Grenheftene inneholder de generelle reglene og de respektive grenreglene (for pistol og rifle også nasjonalt tillegg). De kan bestilles via nsf @ skyting.no, se også NSF bestillingsliste med informasjon om priser etc.

NSFs fellesreglement (alt oppdatert pr. 1. juni 2017)

Fellesreglementet 2017 (sist oppdatert juni 2017)
Klasser og øvelser – reglement (sist oppdatert februar 2016)
og tilhørende tabeller:
Tabell 1-Klasser/øvelser i approberte stevner 2017 (sist oppdatert februar 2016)
Tabell 2-Offisielle NM-øvelser 2017 (sist oppdatert februar 2016)
Tabell 3-Offisielle NM-øvelser, lag 2017 (sist oppdatert februar 2016)
Tabell 4-Rekordøvelser 2017 (sist oppdatert februar 2016)
Tabell 5-Merke-/opprykkskrav 2017 (sist oppdatert februar 2016)
Tabell 6-SH-tabell (sist oppdatert 2015)

Generelle tekniske regler

ISSF Generelle tekniske regler (2017, versjon 2 – 18. april)
(gjelder alle skytegrener)

ISSF har fra 2017 valgt å trekke ut de særskilte bestemmelsene for stevner der man bruker pappskiver og samle det i et eget regelsett:
ISSF Regler for dømming av pappskiver (2017)
(Gjelder pistol, rifle og viltmål. )

Lerdueregler

ISSF Lerdueregler (2017)
– omfatter Skeet, OL-trap og Dobbelttrap
FITASC Compak Sporting (2015)
Lerdue, Nordisk Trap (2017)

For FITASC Sporting er reglene er ikke oversatt, se FITASCs regelside

Pistolregler

ISSF Pistolregler (2017)
Nasjonale pistolregler (2017) (oppdatert mai 2017)
– omfatter regler for Feltpistol, Hurtigpistol, Fripistol B, Sprintluft, NAIS, og bestemmelser for ungdomsklassene.

Rifleregler

ISSF Rifleregler (2017)
Nasjonale rifleregler (2016) (oppdatert mai 2017)
– omfatter nasjonale tilpasninger til ISSF-reglene og nasjonale bestemmelser for 300m, 15m og for ungdomsklassene.

Viltmålregler

ISSF Viltmålregler (2017)

Regler for sponsor / antidoping

Sponsor/antidoping-regler (ISSF 2017)
(supplert med norske bestemmelser om antidoping, ajourført 2017)

Se også info om antidoping her.

* * * * *

Regler for para-skyting (funksjonshemmede)

World Shooting Para Sport er en del av Paralympics-organisasjonen og er det høyeste internasjonale organet for skyting for funksjonshemmede. De har et eget regleverk for sine konkurranser som brukes så langt det passer i nasjonale stevner i Norge. Konkurransene avholdes på de fleste områder etter ISSFs regelverk, og WSPSs regler tar bare for seg det som spesielt i arrangementer for funksjonshemmede.

WSPS Technical Rules and Regulations (2017)
WSPS Appendices (tillegg til reglene) (2017)
WSPS Clarifications (nærmere forklaring til noen regelpunkter) (2017)

* * * * *

Oppsummering av regelendringer

2017
ISSF har foran 2017-sesongen vedtatt flere endringer i de generelle tekniske reglene og reglene for de 4 grenene.
Se en foreløpig gjennomgang av endringene her.

NSF har vedtatt endringer i de nasjonale pistolreglene, gjeldende fra 1.1.2017.
Se en oppsummering av disse regelendringene.

2016
Det ble foran 2016-sesongen gjort flere endringer i fellesreglementet og i de nasjonale reglene for rifle og pistol. Kvalifisering-, sponsor og anti-dopingreglene er også endret, men her dreier det seg i all hovedsak om bestemmelser som ikke berører den vanlige skytter i nasjonale stevner.

Se oppsummering av regelendringene her (pdf).

2015
Forbundstinget 2015 gjorde vedtak som medførte endringer i NSFs lov og i Fellesreglementet. Styret har dessuten gjort endringer i klasse/øvelsestabellene med gyldighet fra sesongstart:
Oppsummering av endringene (doc)

Fagkomiteene for pistol og rifle har gjort endringer i de nasjonale tilleggene:
Oppsummering av endringene (doc)

2014
Også foran 2014-sesongen gjorde ISSF en rekke endringer i reglene. Nedenfor finner du en gjennomgang av endringene, fordelt på grenene:
Generelle tekniske regler (pdf)
Lerduereglene (pdf)
Pistolreglene (pdf)
Riflereglene (pdf)
Viltmålreglene (pdf)

2013
ISSF gjorde store endringer i reglverket foran 2013-sesongen. Se disse sammendragene av endringene:
Regelendringer generelt
Endringer i finaleprogrammene