Endringer i ISSFs regler foran 2017-sesongen

ISSF har vedtatt flere endringer i sine konkurranseregler foran 2017-sesongen. Reglene vil også gjelde i Norge, sjøl om ikke alle er like relevante for et vanlig åpent stevne her hjemme.

Dette er en kort oppsummering, for en lengre gjennomgang på engelsk, se her: http://www.issf-sports.org/news.ashx?newsid=2700 eller sjekk de nye reglene her: http://www.issf-sports.org/theissf/rules.ashx.  Regelendringene er under oversettelse til norsk; der det er en viss usikkerhet i oversettelsen, er den engelske teksten brukt i denne foreløpige presentasjonen.

Finaleregler

10m og 50m-øvelsene (ikke match): De to 3-skuddseriene i starten av finalen endres til 5 skudd. Finalen i disse øvelsene vil dermed nå bli på 24 skudd.

25m pistol kvinner (finpistol): Finalen endres slik at den nå vil ligne silhuettpistol-finalen, men med 8 deltakere. Finalistene skyter 5-skudds-serier, og etter 4. serie blir skytteren på 8.plass eliminert osv., slik at gull og sølv avgjøres etter 10. serie.

Lerdue: Finalene vil bli endra fra semifinale/finale-modell, til en modell der en og en skytter elimineres.
I OL-trap vil første eliminering skje etter 25 duer, og deretter etter 30, 35, 40 og 50 duer.
I dobbeltrap vil første eliminering skje etter 15 dubléer, og deretter etter 20, 25, 30 og 40 dubléer.
Skeetfinalen skytes etter et 10 duers-program på standplassene 3, 4 og 5. Alle skyter to slike program, og eliminering skjer etter 20, 30, 40, 50 og 60 duer.

Andre endringer:

Verdensrekorder: I øvelser med finale vil bare finalerekorder nå hete «Verdensrekord», bestenoteringer fra kvalifiseringen vil få navnet «Qualification Record».

Papirskiver: Spesifikke papirskiveregler tas ut av de ordinære reglene og inn i et eget tillegg.

Diskvalifikasjon: Hvis en skytter diskvalifiseres i løpet av en konkurranse, skal skytterens resultater fra hele konkurransen strykes. (Særlig relevant i konkurranser med finale.)

Definisjon på «lade»: Dette er den nye formuleringen: «a gun is considered loaded when a cartridge or pellet or a magazine with cartridges contacts a gun.”

Musikk etc. under finaler: Det blir nå krav om musikk og kommentering under finaler. Det anbefales å bruke musikk også under eliminasjonsskyting og kvalifisering.

Hørselvern: Utøverne får sjølsagt bruke hørselvern, men får ikke bruke «sound-enhancing hearing protection» på standplass.

Mobiltelefon: Utøverne får ikke bruke mobiltelefon eller annet håndholdt kommunikasjonsverktøy på standplass.

Coaching: Det blir nå tillatt med «non-verbal coacing» i alle grener (allerede tillatt i lerdue).

Skylapp/blender: Pistol- og rifleskyttere får ikke lenger lov til å bruke sideblendere.

Korreksjonslinse i riflesikter: Det blir tillatt å plassere en korreksjonslinse i eller på baksiktet.

Rifle, utforming: Det er gjort noen endringer i målene for godkjente rifler (luft og .22).

Riflevekter: Vekter på andre deler av våpenet enn løpet, må ““be within the fundamental shape of the stock” (weights cannot protrude out from the stock).” Vekter kan ikke festet med tape.

Pistolsikter: “Fiber optic and reflecting color sights” blir forbudt.

Pistol “support stands”: Det blir tillatt å bruke en justerbar “pistol support stand” på benk/bord, forutsatt at total høyde på benk/bord og støtte maksimalt er 1 meter.

Haglepatroner: Det blir forbudt å bruke patroner med farget forladning.

Hagler: Det er vedtatt noen endringer i utformingen av godkjente hagler.

Rangering, lerdue: Det er vedtatt en endring i «countback»-reglene.