Endringer i pistolreglene – 2017

NSFs styre har vedtatt endringer i de nasjonale pistolreglene, gjeldende fra 1.1.2017. De oppdaterte reglene er å finne på konkurranseregel-sidene.

Endringene gjelder følgende tema (numrene viser til punktene i feltpistolreglene som er endret):

Nasjonalt unntak for sikter:
Det er vedtatt at den nye bestemmelsen i ISSFs regler om at sikter som bruker «fiber optic, light enhancing or reflecting color surfaces» er forbudt, ikke skal gjelde for nasjonale øvelser. (Fotnote til pkt. 8.25.4.3.4.)

Omskyting ifm. skudd i feil skive:
(8.25.7.11.2) Det presiseres at de som er utsatt for skudd i feil skive, skal ha rett til omskyting.

Omskyting om medaljeplasser:
(8.25.12.3) Reglene for hvordan omskyting skal gjennomføres, er blitt mer spesifisert.
(8.25.12.3.7) Presisering av reglene for premiering etter omskyting.