Notater styremøte 07.11.2019

Tilstede: Magnus, Gunrid, Bjørn Harald, Tomas, Ingfrid, Gunnar, Jan Forfall : geir Tore

Sted: Uninett, Abels Gt. 5
Tid : 18:00 – 2100

Saksliste:

Status:
– Pistol
– Alle klubber har lagt inn stevner som ønsker i MinIdrett
– Hva gjør vi med abrobering av T96
– Det har ikke vært noen koordinering med MR-skytterkrets,
litt dialog med NT-skytterkrets.

– Rifle
– Geir Tore er ikke tilstede

– Lerdue
– Lerdue mangler

– Viltmål
– Det er registrert viltmål stevne på NM-Luft Ørlandet

– Økonomi
– (ikke offentlig tilgjengelig)

– Utdanning
– Dommerkurs pistol 15 – 17 november (18 deltakere)
– Dommerkurs rifle 13 – 15 desember (per nå 10 deltakere)
– Elektronikkkurs blir i 2020
– Trenerkurs i 2020 (?)

Terminlister for 2020:
– Pistol
– Konkurerende stevner samme dag i helg er ikke ønskelig.
– Konkurerende stevner på ukedag er OK.
– Respekterer de fredede stevnehelgene.
– Starter med godkjenning av stevnesøknader, listen klar innen 01.12

– Rifle
– Usikkert, TSS, Ørlandet, Melhus har aprobert 10m Luftrifle
sammen med pistol.

– Viltmål
– Stevner på NM-luft 2020 Ørlandet.

Breddemidler 2020
– Hva skal kretsen søke om?
– Søknadsfrist 10.11.2019
– Elektronikkdommerkurs
– Landstevne for rekrutter, Alfa&Omega
– Treningsamling olympiske øvelser (Luft, Silhuett, Fri, VM-fin)

Kretsting 2020:
– Forbundet har lagt skytterkonferansen til den helgen vi skal
ha kretsting. Hva gjør vi flytter tinget til helgen etter?
– Flytter kretstinget til helgen etter 15.02
– Flytter stevner fra helgen 15.02 til 16.02
– Sender info til klubber om flytting av kretsting.

– Hvem deltar på skytterkonferansen fra Sør-Trøndelag?
– Bjørn Harald, Magnus, Gunrid, Gunnar, Tomas
– Sender påmelding så snart som mulig når påmeldingen åpner.

Neste møte:
– Vi må ha et møte til før jul.
– Forslag til dato: torsdag 12.12

Eventuelt:
– Kretskontigent 2019, sjekk av liste fra forbundskontoret.
– Sjekk opp Politiet på listen.
– Jan trenger hjelp til å sette opp Visma til å fakturere klubbene.
(Gunner hjelper Jan å konfigurere Visma for utsending av faktura.

Magnus