KONTAKT KRETSEN

Oslo Skytterkrets
Adresse: Ekebergv. 101
Poststed: 1178 Oslo
E-post: oslo-skytterkrets @ nif.idrett.no

NYHETER FRA OSLO