Ti nye kvinnelige trenere

Da er vi i gang med å utdanne ti nye kvinnelige trenere. På Trosterud Skytebane i Oslo ble det arrangert Trener 1 kurs for jenter denne helgen. Jentene har denne helgen fått opplæring i blant annet førstehjelp, trenerrollen og skytetekniske elementer. Neste kurshelg blir det fokus på mental trening, treningsplanlegging og  mer skytetekniske elementer. Kursdeltakerne var svært ivrige og motiverte, og kurslærer Marianne Ullvassveen gleder seg til neste kurshelg med denne flotte gjengen!

Dette er det andre trenerkurset Norges Skytterforbund arrangerer med kun kvinnelige deltakere.  Denne satsingen er et ledd i forbundets satsing mot å få flere engasjerte kvinnelige trenere og ledere.