Notater fra styremøte 16.12.2020

Tilstede: Magnus, Arild, Britt Elena, Jan, Gunnar, Knut, Tomas

Forfall: Gunnrid, Henning

Saksliste:

Status:
– Pistol
Rolig, nytt nasjonalt regelverk felt + hurtig + T96 er lagt ut.
Kommer justerte klasser for NM ++ kommer.
Kurs i klasser og nytt regelverk, setter opp to samlinger for kretsens dommere i 2021 (Arild og Tomas)
Det finnes arrangører på alle NM i 2021

– Rifle
Jobber med 15m stevner for 2021, Tiller IL og Lundamo MSL
Planlegger 50m stevner til utendørssesongen 2021 (Ørland PK, Skaun IL)
Jobber også med ungdomssamling.

– Viltmål
Har ikke hentet viltmålbanene, avventer korona situasjonen.

– Leirdue
Planlegger en Trøndercup i sporting i 2021

– Dommerkurs
Det er ønske om feltdommerkurs Orkland regionen, har 9 påmeldte per dato. Kretsen støtter bare
banedomerkurs
signalene fra NSF er at det kommer et feltdommerkurs på nett i løpet av 2021.
Har vi utestående egenandeler fra Meldal Pk fra forrige kurs ?
Liten intresse for dommerkurs rifle, har 2 intressenter.
Elektronikk kurs er utsatt pga. korona
Trenerkurs i sammarbeid med NT, 16-17 januar og 21-22 februar 2021

– Økonomi
(ikke offentlig tilgjengelig)

Kretsting 2021
– Innkalling til kretsting, utsettelse, leie lokale med nok plass?
Sender ut informasjon om at kretstinget sansynligvis må utsettes.
Saker til kretstinget kan sendes til kretsstyre, innkalling til kretsting sendes med vanlig tidsfrist.
Styret ferdigstiller tingpapirer til planlagt tidspunkt for kretsting (30.01.2021)

– Regnskap 2020, Budsjett 2021
– Rapporter fra styre, og fagretninger inkludert utdanning
– Aktivitetsstatistikk?
– Langtidsplan 2021 – 2024 (sender med forrige langtidsplan 17-20)
– Lovendring (fra 4 fagretninger til en stor aktivitetskomite)
– Kontrollkomite må inn i kretsloven.

1. Nytt regelverk. Bør gjøre noe for å få klubber til å se over det.
Arild legger ut info om nytt feltreglemet på FB siden til Sør-Trøndelag skytterkrets
og informerer om at det blir invitert til gjennomgang for kretsen dommere.
Arild sender også ut info om medaljer for 2019 og 2020

2. Kommet datoer for NM 2021.
Bane NM uke 25 (Løvenskjold)
Felt NM uke 29 (Oppdal)
Luft NM uke 45 (Ørland)

3. Klubber uten dommere, hva gjøre vi med stevner til dåm.
Klubber som ikke har dommere må ha avtale med godkjent dommer før stevne godkjennes

4. Hvor langt er rubic kommet.
Magnus legger inn Knut som administrator på kretsnivå. FIKSET :-)

5. Langtidsplan for kretsen.
Se eget punkt om kretsting.

6. Vi må nok utsette kretstinget. Tru det er dumt å planlegge det så tidlig. Får nok en smitte topp ut i
januar.
Se eget punkt om kretsting.

7. Sist da det var satt opp dommer kurs møtte ingen fra en klubb som var påmeldt. Fikk kretsen regning
for utstyr deltakerne fikk.
Se punkt om utdanning.

8. Klubber har meldt sitt behov for dommerkurs. De vil ikke reise, dommer kurs må være til dåm.
Se punkt om utdanning.

9. Nye klasser 2021. Mix er lagt inn og menn er flyttet til åpen. Åpen Sh har endelig kommet inn i pistol.
Se punkt om nytt reglement, dommeroppdatering i kretsen.

10. Fortsatt stor bekymring at klubber i Sør-Trøndelag holder åpent under oppblomstring på covi 19. Folk
spør om ikke vi i pistol tar det alvorlig.
Kretsen legger ut en anbefaling til klubbene om å avlyse resterende stevner i 2020 pga.
smittesituasjonen
Klubbene bør vurdere å begrense øvrig aktivieten til å inkludere medlemmer fra egen klubb.

11. Kurs om admin 2.0 avholdt på Støren. Det syntes de som var der var bra. Men har no fått beskjed fra
klubber at de fortsetter som før, har vist fått beskjed fra NIF at de kunne gjøre det. ?
Klubber kan fortsette med medlemsregister i NIF systemet, men all stevneaktivitet flytter over
Skytteradmin 2.0
Klubber som vil ta i bruk Skytteradmin 2.0, vil ikke få godkjent stevner i 2021.

Magnus