Utvalget består fra 2021 av:

Ann Chatrine S. Valleraunet, utvalgsleder
Christer Magnusson, komitémedlem.

Kontakt utvalget på: utd @ skyteidrett.no