Utvalget består fra 2023 av:

Bjørn Martin Bruun, utvalgsleder

Kontakt utvalget på: utd @ skyteidrett.no