Notater fra styremøte 28.02.2018

Hvor: Lokalene til Melhus PK
Tilstede: Magnus, Arild Inge, Gunnar, Jan, Viggo Tid : 18:00 – 20:00

Saksliste:

Status:
– Økonomi
(ikke offentlig tilgjengelig)

– Pistol
– Mange fra Sør-Trøndelag påmeldt til NM Luft i Bergen 15-18.03.2018
– Trenerkurs bestilt, det blir 07-08.04 og 21-22.04 i lokalene til Støren SSK.
– Egenandel for trenerkurs er kr. 1.000,- som å dekkes av klubben for skyttere som ikke møter.

– Rifle
– Viltmål
– Nils Terje Viken medlem av Tiller IL skyting har sakt seg villig til å være med i viltmålkomiteen

– Lerdue

Referat fra Kretsting
– Ønske om pistol- og elektronikkdommer kurs, kretsen må undersøke hvor stor intressen er i klubbene.
– Ønske om å reaktivere Dommerforum i Kretsen, se på muligheten for et dommerforum i Oktober/November.

Klubb i krets som har byttet navn
– Rindal PK har skiftet navn til Rindal SSK, navneendringen er gjennomført fra 07.02

Minidrett rot.
– Støren SSK har opplevd endel tull med påmelding via minidrett, dette må meldes videre til support @ nif.no

Medalje oppdatering
– Rune Kimo har bestilt KM og MNM medaljer for 2018, Arild Inge kjøper koffert til medaljene.

Landsstevne for rekrutter.
– Landsstevne for rekrutter er i Alf-hallen, 14-15.04
– Kontakte Nord-Trøndelag skytterkrets om felles buss til Landsstevne
– Sende ut info til aktuelle klubber om at det blir satt opp buss.

Utsending av resultater
– Fellesregelmentet er oppdatert og det er ikke lenger påkrevd å sende ut resultatlister til deltakende klubber.

Eventuelt
– Kretsen må sende inn en tilbakemelding til Forbundet om NM øvelser, fristen er 02.03.2018
– Legge ut referat, budsjett og valg på kretsens websider.
– Neste møte : 25.04.2018