Forbundstinget 2017

Tinget ble avholdt på Scandic Fornebu Hotel i Bærum 1.-2. april.

Se innkallingen her.

Kretsene kunne stille med til sammen 99 representanter, totalt var det 86 stemmeberettigede til stede; se delegatlista her.

Se protokollen her. (Se også vedlegg til sak 7.1.A; NSFs lov fra 2015 og NSFs lov fra 2016.)

Sakspapirer: