Styremøte 03.01.2019

Tilstede: Magnus, Jan, Ingfrid, Gunnar, Geir Tore (Tlf)
– Stian og Tomas fra valgkomiteen

1. Kretstinget 2019
– Utestående saker fra kretstinger 2018
– Utestående oppdatering av dommerliste.
– Dommerforum i 2019.
– Beretninger
– Kretsen MS
– Pistol
– Oversikt over medaljer på kretsmesterskap ?
– Diplomer for kretslag ?
– Rifle GTM
– Viltmål GO
– Lerdue
– Utdanning IF
– Langtidsplan MS
– Statistikk GO
– Forslag til kretstinget fra styre,
– Endre regelen om innkreving av kretskontingent til å følge
samme modell som forbundet.
– Det kommer et forslag fra Støren SSK om «faste stevner» og
regelverk rundt baneøvelser med finale skal gå på elektronikk.
– Regnskap
– Ferdig sendes til revisor.
– Budsjett
– Jan setter opp forslag og sender på sirkulasjon til styre

2. Valgkomiteen, hvem er på valg og forslag på kandidater.

3. Status økonomi, terminliste, Granåsen skytehall
– Terminliste er for 2019 er ferdig og lagt inn på systemet på nif.no
– Geir Paulsen har sluttet som utbyggingsleder for Granåsen,
det er usikkert hva dette vil medføre for tidsplanen for byggingen
av skytebanen.

4. Etterapprobering av stevner i Sør-Trøndelag
– Etterapprobering av stevner i Selbu er OK
– Krav om 1 måned frist etterapprobering av stevner.

5. Søknad om NM-støtte fra Selbu PK
– Utsetter til etter kretstinger

6. Eventuelt.
– Åfjord PK (Hjelp til omstart)

– Neste styremøte 24.01.2019, på UNINETT

Magnus