Notater fra styremøte 2018-01-17

Dato: 17.01.2018

Sted: Banen til Melhus PK

Tilstede: Magnus, Arild, Britt Elena, Viggo, Gunnar, Ingfrid, Jan, Magnus, Geir Tore, Svein

Status:

– Pistol
– 2018 er i gang, lite å rapportere

– Rifle
– 2018 er i gang lite å rapportere

– Lerdue
– Terminliste for 2018 er klar og lagt ut på nett (9 stevner)

– Viltmål
– Ingen stevner, ingen aktivitet, intet å rapportere

– Økonomi
(ikke offentlig tilgjengelig)

Regnskap 2017, Budsjett 2018
– Regnskap for 2017 er signert og klar til revisjon.

Skytterkonferansen

NM-øvelser(Pistol):
– Bortfallet av Ungdomsklassene er meget negativt for rekruteringen, ungdom har ikke lov til å eie eller transportere våpen.
– Ser ikke noe problem med dagens antall norgesmestere.
– Det virker som at veteranklassene er prioritert foran kvinner-,
ungdom- og junior-klassene i forslaget.
– Veteran V55, V65 og V73 er OK.
– Luft for veteran bør være 40 skudd (kan skyte 60 skudd i klasse menn/kvinner).
– Ønsker ikke krav til antall deltakere for å dele ut NM tittel.
– Ønsker samme NM øvelser som i dag + eventuelle nye ISSF øvelser.

Nytt reglement for nasjonale øvelser:
– Det er et behov for oppdatering av fellesreglementet sammen med reglementet for nasjonale øvelser.

Kretstinget 2018
– Det jobbes med tingpapirer, sendes ut til klubber 27.01