Ungdom- og rekrutteringsutvalget

Ungdom- og rekrutterings utvalgets hovedoppgaver er å ivareta ungdommenes interesser i NSF, inspirere flere unge til å ta verv og bli ledere i idretten samt jobbe målrettet for å styrke ungdomsdeltakelsen i skyttersporten.

Utvalget består fra 2023 av:
Linda Pettersen, utvalgsleder

Kontakt utvalget på ung @ skyteidrett.no

Møtereferater

Møtereferat 29-30.10.2016

Møtereferat 10.02.2017

Møtereferat 23.04.2017

Møtereferat 04.12.2017

Møtereferat 26.04.2018