Notater styremøte 21.11.2018

Tilstede: Magnus, Ingfrid, Gunnar, Viggo Meldt forfall: Jan, Geir Tore
Inviterte: Arild Inge, Britt Elena.

Status:
– Pistol
NM på oppdal er ferdig, og oppgjort, godt overskudd.
Nytt regelement for nasjonale øveleser, gjelder fra 01.01

– Rifle
Ingen tilstede

– Lerdue
Ingen tilstede

– Viltmål

– Økonomi
(ikke offentlig tilgjengelig)

Hva gjør vi med endel klubber som er uenig i grunnlaget
for kretskontigenten?
– Ørland PK er uenig i telledatoen for kretskontigenten.
– Dolmøy IL, har feilregistrert antall skyttere
– Luftkrigsskolen IL er strøket fra skytterkretsen.

– Søknad om elektronikkstøtte for 5 skiver til Melhus PK
Så fremt det finnes ubrukte midler fra forrige bevilgning er dette
OK. (Innvilger kr. xx,- for 5 komplette skiver og monitorer)

– Mangler dokumentasjon for antall deltakere på bussen til AlfaOmega

Breddemidler 2019, hva skal vi søke om?
– Buss til landsstevne for rekrutter
– Buss til AlfaOmega
– Elektronikkdommerkurs

Behov for dommerkurs? Elektronikkdommerkurs?
– Melhus har behov for 2 dommere
– TPK har behov for dommere

Status terminliste pistol 2019?
– Kommet tilbakemelding fra TPK og Selbu PK.
– Må sette opp KM og MNM i henhold til rulleringsplan.
– Må bli strengere på etterapprobering og avlysing av stevner
– Helge O. må ferdigstille terminlisten før den kan legges inn
sportsadmin.
– Arild Inge setter opp et forslag til kretstinget om regler for
«freding» av viktige stevner, Kikker litt på viktige stevner i
NT og MR.

 

Eventuelt og mat :-)

 

Magnus