Forbundstinget 2021

Tinget ble avholdt digitalt søndag 25. april 09.00-15.00. Lørdag 24. april 09.00-12.00 ble det avholdt en gjennomgang av tingsakene for delegatene. Se innkallingen her.

Den viktigste saken som ble tatt opp til behandling var langtidsplanen for 2021–2024. Den fremlagte planen ble godkjent uten endringer. Av øvrige vedtak kan det nevnes at styret ble utvidet med to medlemmer, delvis fordi Idrettstinget har satt krav om at alle særforbund skal ha minst ett styremedlem som er 26 år eller yngre.

Sakspapirene kan lastes ned under:

Tinget ble gjennomført ved hjelp av møteverktøyet GoPlenum, som anbefales av NIF og har vært brukt med godt resultat hos andre særforbund i denne nedstengingsperioden.

Siden tinget ble avholdt digitalt, fikk alle ha mulighet til å følge med på diskusjoner og avstemninger via en livestream.

Ekstraordinært Forbundsting 2020

Trykk her for å lese mer om Ekstraordinært Forbundsting 2020.

Tingprotokollen