Valgresultat fra Forbundstinget 2021

Her finner du en oversikt over hvem som er valgt til å lede forbundets virksomhet de to neste årene.

President og visepresident:

President: Håvard Larsen (gjenvalg)
Visepresident: Bjørn Harald Vik (gjenvalg)

Styremedlemmer:

Leder Breddeidrettskomiteen: Thomas Strøm (Gjenvalg)
Leder Toppidrettskomiteen: Siri Mortensen (ny) – (Ingrid Stubsjøen fortsetter imidlertid i vervet til etter OL)
Leder Teknisk komité: Sina Busk (ny) – (Tom Lauritzen fortsetter imidlertid i vervet til etter de paralympiske leker)
Styremedlem: Kai-Aleksander Kristiansen (ny, 26 år eller yngre)
Styremedlem: Amanda Hansen (ny)

Varamedlemmer styret:

Sille Dypveit (ny)
Knut Inge Kjesbu (ny)

Breddeidrettskomiteen:

Nestleder: Liv Kavli (ny)

Utvalgsledere:
Ann Jeanette Brevik (gjenvalg)
Kenneth Eikenes (gjenvalg)
Rune Kristian Hansen (ny)
Anneline Tangen (gjenvalg)
Ann Cathrine Sverkmo Valleraunet (ny)

Toppidrettskomiteen:

Nestleder: Morten Støen (ny)

Medlemmer:
Barbro Breivik (ny)
Geir Magne Rolland (ny)
Ingrid Stubsjøen (rokering)

Teknisk komité:

Nestleder: Tom Lauritzen (rokering)

Medlemmer:
Stein Håkon Gundersen (ny)
Hanne Skarpodde (ny)
Magnus Strømdal (rokering)

Kontrollutvalg:

Leder: Helge Olden (gjenvalg)
Medlemmer: Linda Pettersen Kjeldsen (gjenvalg), Roy Hjetland (gjenvalg)
Varamedlemmer: Bjørn Anton Jakobsen (ny), Line Johansen (ny)

Lovkomité:

Leder: Andrew Kennedy Walls (gjenvalg)
Medlemmer: Tove Jacobsen (gjenvalg), Helge Stubberud (gjenvalg)
Varamedlemmer: Jørn Lone Rutlin (gjenvalg), Siri Vaggen Kanedal (ny)

Valgkomité til Forbundstinget 2023:

Leder: Nils Håvard Dahl (gjenvalg)
Nestleder: Maren Galguften Lunseter (ny)
Medlem: Anne Cecilie Falsen Brække (gjenvalg)
Medlem: Svein Roger Stamnestrø (ny)
Varamedlem: Benedicte Schibbye (ny)
Varamedlem: Morgan Bunes (ny)