Digitalt forbundsting 2021

24. april 2021 / / /

Norges Skytterforbunds forbundsting for 2021 ble gjennomføret digitalt helgen 24.–25. april, og ble livestreamet for alle.

På grunn av koronaviruspandemien ble NSFs forbundsting gjennomført digitalt i 2021, via møteverktøyet GoPlenum. Kretsene, samt medlemmer av valgkomiteen, lovkomiteen og kontrollkomiteen, mottok invitasjon til tinget, men en fordel med å gjennomføre tinget digitalt er at alle som ønsket det kunne følge med direkte via livestreaming på nett.

Den viktigste saken som ble tatt opp til behandling var langtidsplanen for 2021–2024. Den fremlagte planen ble godkjent uten endringer. Planen kan foreløpig leses som en del av tingdokumentene under og vil etter hvert bli publisert selvstendig og distribuert til klubbene.

Av øvrige vedtak kan det nevnes at styret ble utvidet med to medlemmer, delvis fordi Idrettstinget har satt krav om at alle særforbund skal ha minst ett styremedlem som er 26 år eller yngre.

Tingdokumenter til nedlastning:

I tillegg til forbundstinget var det i utgangspunktet også planer om en digital jubileumsfeiring i anledning av at Norges Skytterforbund feirer 75 år. Men med utgangspunkt i den fortsatt meget krevende koronapandemisituasjonen som tilsier minst mulig mobilitet og begrensning av fysiske arrangement, besluttet man å utsette den digitale jubileumsfeiringen, berammet til lørdag 24. april, inntil videre. Det var opprinnelig planlagt en studiosending med flere gjester – foruten lokale, fysiske klubbsamlinger. Som følge av utsettelsen vil tildeling av de årlige prisene i regi av Breddeidrettskomitéen og Toppidrettskomitéen, foruten Bragdstatuetter, deles ut som en del av det digitale «formøtet» til forbundstinget.