Lov og retningslinjer

 

Kretsens oppdaterte lov. Loven ble sist oppdatert på kretstinget i 2020.

Lov for Hedmark skytterkrets

 

Retningslinjer for økonomisk støtte til utøvere og klubber, oppdatert januar 2024

Søknadsfrist 15.september hvert år.

Statutter fom 2024