Kretsting

Singnert protokoll fra kretsting 21.01.2024 Signert protokoll 2024

Singnert protokol fra kretsting 18.01.2023 Signert protokoll 2023

Signert protokoll fra kretstinget 31.8.2022 Signert protokoll 2022

Signert protokoll fra kretstinget 16.6.2021 Underskrevet protokoll

Signert protokoll fra kretstinget 18.6.2020 Signert protokoll 18-6-20

Signert protokoll fra kretstinget 25.3.2019 Signert protokoll 25.3.19

Protokoll fra felles konstituerende kretsting Hedmark og Glåmdal. Signert protokoll ting 1.3.18

Referat fra det 64.kretstinget, for årene 2015 og 2016, ligger under.

hsk-23-2-17-64-kretsting