Ny organisering av Skytterforbundet

Et organisasjonsutvalg har det siste året sett på hvordan vi kan arbeide enda bedre for våre 30.000 medlemmer. Ny dataløsning nærmer seg lansering, jfr. informasjon som i flere omganger er lagt ut her på skyting.no.

Organisasjonsutvalget og flere arbeidsgrupper har også arbeidet med et forslag om å videreføre de fire fagkomiteene i 3 nye komiteer, noe som også innebærer en endret forbundsstyresammensetning.

Et forslag fra utvalget og arbeidsgruppene ble 21. oktober sendt alle kretsledere for behanding i kretsstyrene. Forslaget ble presentert på riflekonferansen 22. oktober og på pistolkonferansen 5. november, og var oppe til behandling i forbundsstyret 25.november.

Les også:

Nedenfor finner dere nyhetsartikler om denne delen av organisasjonskomiteens arbeid.

Nyhetsartikler om omorganiseringen

For mer informasjon, kontakt Arild Groven arild.groven @ skyting.no eller Håvard Larsen mail @ havardlarsen.net.