Organisasjonskomiteen: Nye tanker for skytter-Norge

Den styrenedsatte organisasjonskomiteen, under ledelse av Håvard Larsen, arbeidet med et sett med forslag som til sammen vil kunne endre måten Skytterforbundet arbeider på. Forslagene ble lagt fram for Forbundsstyret på deres møte 17. juni og på Kretslederkonferansen 17.-18. juni. Forbundsstyret gjorde prinsippvedtak knyttet til noen av forslagene, andre forslag skal utredes videre fram mot Forbundstinget i 2017. På Kretslederkonferansen bidro kretsrepresentantene med sine synspunkter, disse tar organisasjonskomiteen med seg i det videre arbeidet utover sommeren og høsten. Også i sakene der Styret gjorde prinsippvedtak, gjenstår det i mye arbeid for å komme fram til løsninger som er tilfredsstillende for skytter-Norge.

Organisasjonskomiteen vil derfor arbeide for fullt de kommende månedene. De ulike forslagene til endringer vil bli tema på fagkonferansene for rifle og pistol, og komiteen planlegger møter rundt i landet der både kretser og klubber vil få mulighet til å bidra til diskusjonen. Alle henvendelser, kommentarer og/eller spørsmål sendes til Håvard Larsen, e-post: mail @ havardlarsen.net.

Se organisasjonskomiteens utredning her. (pdf)