Innspill fra Pistolkonferansen: Organisasjon og nye dataløsninger

Pistolkonferansen har blitt avholdt denne helgen på Olavsgaard Hotel. Her ble de nye dataløsningene presentert. Deltagerne ble deretter delt i 8 grupper som kom med innspill på det de fikk presentert. Her kommer en samlet oppstilling over de viktigste punktene som ble tatt opp.

Hva er bra med de nye dataløsningene?
Det var stor enighet mellom gruppene og dette oppsummeres i følgende punkter;

 • Felles database som blir arbeidsbesparende
 • Sentralt medlemsregister som letter arbeidet for klubbene
 • Dynamisk terminliste
 • Automatisert klasseføring
 • Automatisert startkort som fortløpende oppdateres
 • Påmelding stevner (selv om ikke for alle fra dag 1)
 • Betalingsløsningen (når den blir besluttet brukt)

Hva er ikke bra med de nye dataløsningene?
Her ble det naturlig nok mange og gode diskusjoner. Dette dreide seg først og fremst om 3 områder som vi forsøker å svare opp her.

 • Manglende kommunikasjon på skytebanen/nett på skytebanen
  • Dette gjelder mange steder i vårt land
  • Stevneløsningene tar hensyn til dette og virker lokalt uten at nett-tilgang er nødvendig under selve stevneavviklingen
  • Dersom du bruker påmeldingsmodulen i NIF-IT-løsningen tar arrangementsansvarlig ut listen på en minnepinne som stevneløsningen kan lese inn i sitt system
  • Eller du bruker filen på minnepinnen som grunnlag for å legge inn resultatene i
 • Manglende kommunikasjon mellom systemer
  • NIF T-løsningen er nå kun integrert med lerdue.net for resultater og ranking
  • Vi skal teste Megalink, Sandnes-systemet, INR-X og resultat.net den 17.november for både nedlasting av påmeldinger og opplasting av resultater og ranking. Kongsberg har bedt om å få litt mer tid
  • Selv om en stevneleverandør ikke blir godkjent 17.november har de fortsatt litt tid da de ikke skal laste ned eller opp data før tidligst 01.januar 2017
  • Stevnearrangørene kan hjelpe oss med å oppmuntre stevneleverandørene til å bli integrert med de nye dataløsningene våre
 • Ivaretagelse av de som ikke har PC/mobil
  • Generelt blir flere og flere av tjenestene i samfunnet digitalisert først og fremst fordi vi vil ha fersk informasjon (altså ikke historiske data) og at det er vesentlig billigere for samfunnet totalt sett
  • NSF vil legge til rette for på skyting.no at så mye som mulig kan skrives ut av de som har PC og gi til de som ikke har det
  • Videre vil vi legge til rette for at en del informasjon gjøres tilgjengelig på mobilen (f.eks. startkortet og at du kan se terminlisten og 100 på topp).
  • Så må vi ikke glemme at det store flertallet av medlemmene våre får vesentlig lettere tak i informasjon, men en vesentlig mindre gruppe medlemmer får noen utfordringer de må finne løsninger på

Hva blir viktig i det videre arbeidet frem til lansering 15.desember?
Her har vi fått mange gode råd. Vi har i oppsummeringen skilt mellom oppgaver og noen konkrete spørsmål.

 • Oppgaver
  • Klubber/skyttere må oppdatere KlubbAdmin/MinIdrett
  • Opplæring lokalt i klubbene
   • Vi utdanner superbrukere pr krets (ca 25 personer totalt)
   • Det utarbeides en enkel bruksanvisning på en side for hver av rollene
   • Det kommer en egen nettrekksmeny på skyting.no hvor det både ligger opplæringsmateriell og tilgang til løsningene pr rolle
   • NIF Support (telefon 03615 eller support @ idrettsforbundet.no)
  • Support i helger
   • Ja det er support i helgene
   • Vi antar behovet er størst knyttet til at påmeldingslister kan lastes ned fra NIF IT-løsningen til stevneløsningen og resultatlister og ranking kan lastes opp igjen til NIF IT-løsningen
  • Integrere stevneløsningene med NIF IT-løsningene. NSF legger til rette for dette.
 • Noen konkrete spørsmål
  • Hvem er superbrukerne? Liste distribueres via kretser til klubbene
  • Kan alle dagens programmer i klubbene linkes mot ny resultatservice? Nei det kan det ikke. Jfr svar på spørsmål «manglende kommunikasjon mellom systemer» tidligere i notatet. Vi håper at i løpet av 2017 vil alle stevneleverandørene som ønsker det være linket opp, også de vi ikke har dialog med i dag.
  • Kan man logge seg inn på et felles program slik at vi bruker det samme? Svaret er ja når det gjelder NIF IT-løsningene og det vil gjøres via skyting.no. Svaret er nei når det gjelder stevneleverandørene. For det første finnes det ikke en stevneløsning som kan levere til alle grener og øvelser og for det andre ønsker ikke NSF å bestemme hvem som skal være leverandør til klubbene av stevneløsning.
  • Offline-muligheter. NIF IT løsningene har begrenset offline-muligheter, men dette burde ikke være nødvendig. Påmeldingslister tas ut før du som arrangør reiser til arenaen og resultater/ranking lastes opp når du er på nett igjen.

Spørsmål rettes til Dag Olav Rønning dag.ronning @ skyting.no eller Håvard Larsen  mail @ havardlarsen.net.

 

Her ble også forslagene til nye komitestruktur med leder i forbundsstyret presentert. Deltagerne ble deretter delt i 8 grupper som kom med innspill på det de fikk presentert. Her kommer en samlet oppstilling over de viktigste punktene som ble tatt opp.

Hva liker jeg av forslagene?
Det var stor enighet mellom gruppene og dette oppsummeres i følgende punkter;

 • Mulighet for en ny toppidrettssatsning, få frem topper i alle grener
 • Mer satsning på breddeidrett
 • Ansvarsområdene er ryddig fordelt
 • Større fleksibilitet
 • Mindre byråkrati
 • Godt at det tenkes nytt, dette er endringer som er etterlengtet
 • Økt fokus på fellesbegrepet skyting, samordne kompetanse

Har du andre forslag?
Også her var gruppene samstemte om noen få punkter.

 • Alle komiteene skal ha representanter fra alle grener
 • Søke samarbeid med NJFF og DFS
 • Synliggjøre BIKs ansvar for jevnlig fagkonferanser
 • Markedsføre idretten vår på en positiv måte både i media og sosiale media

Hva blir viktig i det videre arbeidet frem til forbundstinget i april 2017?
Vi fikk mange gode råd. I første omgang tar vi disse med oss til behandlingen i forbundsstyret 25.november.

 • Videreføre kunnskap fra eksisterendefagkomiteer inn i ny struktur
 • Valgkomiteen har en viktig jobb for å finne personer med kompetanse og vilje til å gjøre en jobb i komiteene
 • Informasjon til klubber og kretser, distribuer lettfattelig informasjon om ny organisasjon og konsekvenser/virkninger av denne for krets, klubb og den enkelte utøver
 • Få alle grener i alle komiteer
 • Positivt at dette kan erstatte noe som ikke fungerer så bra i dag

Spørsmål og ytterligere kommentarer rettes til Håvard Larsen  mail @ havardlarsen.net.