Nytt fra org.utvalget: Komiteer (oppdatert 30.8)

Før sommeren orienterte organisasjonsutvalget om at de var i gang med mange endringer. Noen av disse endringene krever vedtak på forbundstinget i 2017, mens andre kan gjøres før det. En av endringene som krever vedtak på forbundstinget er endringer i fagkomite-strukturen.
I vårt nyhetsbrev 21.juni skrev vi bl.a.;
«Endringer for fagkomiteene må besluttes av forbundstinget. Skal det skje må vi starte debatten nå. Organisasjonsutvalget foreslår at alle de nåværende fagkomiteene avvikles og at det opprettes 2 nye. Forslaget går ut på at den ene nye fagkomiteen fokuserer bredde og jobber tett med kretser og klubber. Den andre fagkomiteen fokuserer toppidrett. De fire grenene blir representert i begge fagkomiteene, men antall medlemmer behøver ikke være likt i de 2 komiteene. Begge komitelederne sitter i forbundsstyret.»

Selv om det er lenge til forbundstinget i 2017, har det vært jobbet mye med forslaget gjennom sommeren og det er nedsatt 3 arbeidsgrupper som skal jobbe frem funksjonsbeskrivelser for 3 nye komiteer. De 3 komiteene som foreslås er breddeidrettskomiteen, toppidrettskomiteen og teknisk komite. Arild Groven og Håvard Larsen deltar i alle 3 arbeidsgruppene. For øvrig består de av:

  • Arbeidsgruppen for breddeidrettskomiteen består av Thomas Strøm, Ole Henrik Gusland, Øystein Nirisen, Pål Kristiansen og Hans Kristian Jensrud. Det arbeides også med et ungdomsutvalg underordnet breddeidrettskomiteen hvor Helene Rønningen og Lindis Græsdal er arbeidsgruppe.
  • Arbeidsgruppen for toppidrettskomiteen består av Kenneth Eikenes, Svein Roger Stamnestrø, Tor Idar Aune og Gyda Ellefsplass Olssen.
  • Arbeidsgruppen for teknisk komite består av Tom Lauritzen, Helge Olden, Helge Stubberud, Ole Morten Aakre og Øivind Selnes.

Det er laget et dokument som har mandat, ansvar og funksjonsbeskrivelse for alle 3 komiteene. Dette dokumentet utvikles kontinuerlig. De 3 arbeidsgruppene jobber med «sin komite» frem til primo oktober. 11.oktober setter alle 3 komiteene seg sammen for å avklare grensesnittene mellom dem.

Deretter blir forslagene så langt presentert på riflekonferansen 22.oktober og på pistolkonferansen 05.november. Forbundsstyret blir oppdatert fortløpende og i styremøtene 29.august, 06.oktober og 25.november.

Har du innspill eller spørsmål? Ta kontakt med en av medlemmene i en av arbeidsgruppene. Eller send en email til Håvard Larsen på mail @ havardlarsen.net.

(Oppdatert 30. august.)