Nytt fra organisasjonsutvalget

Håvard Larsen i organisasjonsutvalget skriver:
I siste Skytternytt hadde vi et innlegg om Organisasjonsutvalget og hvilket mandat det har fått: «Hvordan ville vi organisere Norges Skytterforbund dersom vi skulle etablere det på nytt?».

Innlegget har gitt flere skriftlige tilbakemeldinger til utvalget. Det er bra, og for oss i utvalget gir det god inspirasjon. Er det flere som ønsker å komme med innspill, er det bare å bruke mail-adressen nevnt sist i dette innlegget.

Temaer/områder som kommer opp:

 • Utvikling av medlemsservice og datastøtte
 • Sportssjefens rolle og sportslige planer
 • Enda bedre integrering av funksjonshemmede og funksjonsfriske
 • Ett skytterlandslag
 • Funksjonstid for fagkomiteene, hvordan få bedre kontinuitet
 • Rolle og ansvar for fagkomiteene med sportsjef-rollen og i forhold til topp/bredde
 • Ungdomsutvalg
 • Økt myndighet til fagkomiteene for nasjonale øvelser
 • Antall fagkomiteer
 • Antall nasjonale øvelser, spesielt innen pistol
 • Bredere representasjon fra skyttermiljøene på forbundstinget
 • Utviklingen av SkytterNytt
 • Økt myndighet til styret for Norges Skytterforbund
 • Redusere antall medlemmer i styret for Norges Skytterforbund
 • Hvor ofte ha forbundsting
 • Skytterkretser eller regioner
 • Tydeliggjøre ansvar og oppgaver for skytterkretsene
 • Bedre dommerutdanning, økt fokus på opplæring
 • Sentral innkreving av medlemskontingenten
 • Økning av medlemskontingenten
 • Økonomioppfølging
 • Anleggssituasjonen og kunnskap om hvordan bygge/utvikle anlegg

Vi gjennomfører hver eneste uke samtaler med kretser, fagkomiteer, fagmiljøer, enkeltpersoner og administrasjonen. Det er besluttet kretsleder-konferanse 17.-18.juni hvor fredagens program vil være innlegg og gruppearbeid knyttet til tema organisering av Norges Skytterforbund. Ser frem til å møte dere.

Kommentarer og/eller spørsmål sendes til Håvard Larsen, email: mail @ havardlarsen.net.