Her er vedtatt kretslov, samt statutter både for KM og MNM.

Lov for Nord-Trøndelag skytterkrets pr.-27-01-2016

Statutter Midt-Norsk mesterskap (oppdatert pr 27.06.2017)

Statutter for MNM rev-juni-2017

Midt-Norsk for rifle er i samråd med de andre kretsene, vedtatt nedlagt inntil videre, inntil aktiviteten i Sør-Trøndelag- og Møre og Romsdal skytterkrets tar seg opp igjen.

Statutter Kretsmesterskap   (oppdatert pr. 01.01.2014)
Statutter for KM gjeldende fra 01.01.14

Sjekk spesielt medaljefordeling i klassene Ungdom og Junior, hvor det er avvikenede antall deltakere for utdeling av medaljer.