Kretsting 2022

Tinget ble avholdt på Thon Backlund hotell i Levanger 8. mars 2023.  
Tingpapirer ble utlagt 1 uke før tinget og utsendt til klubbene på epost

 

Protokoll kretsting 2022