Kretsstyret har i 2021 følgende medlemmer:

 Leder Svein Ketil Olsen
Salangen Pistolklubb
Terminlister og resultater,
etteraprobering av stevner
 Nestleder Marius Øygård
Tromsø PK
Lederens stedfortreder,
utdanningskontakt
 Kasserer Nina Røsvik
Tromsø PK
Økonomi og regnskap,
søke om midler
 Sekretær Torill Wilhelmsen
Tromsø
 Styremedlem Roy Ivar Jacobsen
Finnsnes PK
IT ansvar
 Varamedlem Hans Wang Nøstwold
Tromsø PK
Varamedlem Dag Erik Bottolvsen
Finnsnes PK