Kretsstyret

 

Styret til Nordland Skytterkrets består av:

 

  • Leder – Øystein Skogstad, Gildeskål Sportsskytterklubb
  • Nestleder – Inger Aas Broen, Steigen Pistolklubb
  • Styremedlem – Linda Hågensen, Mo Pistolklubb
  • Styremedlem – Carina Wadel, Svolvær Pistolklubb
  • Styremedlem – Gunnar Nordgård, Bodø Sportsskytterklubb

 

  • 1. Varamedlem – Liss-Kristin Saur, Mo Pistolklubb
  • 2. Varamedlem – Robert Antonsen, Mosjøen Pistolklubb

 

Alle styremedlemmene kan kontaktes på nordlandsk @ gmail.com