Kretsstyret

 

Styret til Nordland Skytterkrets består av:

 

  • Leder – Øystein Skogstad
  • Nestleder – Inger Aas Broen (utdanningskontakt)
  • Styremedlem – Linda Hågensen (kasserer)
  • Styremedlem – Mikael Østensen (leirdue)
  • Styremedlem – Gunnar Nordgård (sekretær)
  • 1. varamedlem – Liss-Kristin Saur
  • 2. varamedlem – Fredrik Edvartsen

 

Alle styremedlemmene kan kontaktes på nordlandsk @ gmail.com