Kretsstyret

Leder – Odd Steinar Mathisen
Nestleder – Robert Harald Flatli (Leirdue)
Styremedlem – Hauk Emanuelsen Thyes (Leirdue)
Styremedlem – Marie Louise Øverli Hammerli (Pistol)
Styremedlem – Leif Roger Nylund (Pistol)
1. varamedlem – Per Johnny Person Sara (Leirdue)
2. varamedlem – Janik Mikkelsen. (Pistol)

Kasserer utenom styret: Jan Petter Bugge
Alle styremedlemmene kan kontaktes på finnmark.skytterkrets @ gmail.com