LANGTIDSPLAN

På Tinget 2023 ble Langtidsplan for 2023 – 2027 vedtatt. Langtidsplanen er forbundets overordnede plan og vedtas på Forbundstinget.

Rammene for planen kan justeres av forbundsstyret med hensyn til målsetninger og gjennomføringsplaner dersom vesentlige forutsetninger for planen endres. Planen bygger på Norges Idrettsforbunds prioriterte satsingsområder i Idrettspolitisk Dokument.

VISJON
Livslang skyteglede!

VIRKSOMHETSIDÉ
NSF skal videreutvikle skyting som en attraktiv, trygg og sunn idrett, der både bredde og topp blir ivaretatt.

VERDIER
– Inkluderende
– Engasjerende
– Ansvarlig

HOVEDMÅL
Norges Skytterforbunds hovedmål i alfabetisk rekkefølge er knyttet til:

 • Anlegg
 • Antidoping
 • Breddeidrett
 • Bærekraft
 • Inkludering
 • Løvenskioldbanen
 • Merkevare
 • Miljø
 • Paraskyting
 • Sportsskyting som idrett og fritidsaktivitet
 • Toppidrett