Tilstede: Magnus, Jan, Geir Tore, Gunnar, Ingfrid
Sted: UNINETT, Møterom Perl
Dato: 24.01.2019

 

Status:
– Genralforsamling i Granåsen Skytehall AS

Søknader om støtte til Elektroniske skiver:
– Søknad om 5 elektroniske 3D-score 25M skiver fra Støren SSK
– Søknad om 10 elektroniske 3D-score 10M skiver fra Trondheim SS

Søknad om støtte til NM luft 2019
Vedtak: – Setter opp 4 stk premie a’ kr. 2.000
– Beste Ungdom
– Beste Junior kv. (sprint + 60 skudd)
– Beste Junior M (Sprint + 60 skudd)
– Beste junior Mix team Finale

Forbundsting 2019
– Invitasjon til Forbundsting og skytterkonferanse 03-05. Mai 2019
– ST skal stille med 4 fra styre og 2 fra klubber.
– Tinget blir på Scandic Fornebu

Kretsting 2019
– Støren 02.02.2019 klokken 11:00

– Mangler beretning fra Utdanning

Forslag fra Arild Inge (Støren SSK)
1. Kretsen støtter forslager men er åpen for måten tidspunkt angis på
(All Roint første helgen i september)

2. Ser ikke hva som er vedtaket i denne saken.

3. Styre anbefaler at reglen i fellesreglementet følges.

4. Usikker på om vi har økonomi til å sette av mere til elektronikk.

5. Behovet for statistikk må tas opp til vurdering

6. Forslaget støttes, men vi må se på GDPR krav for referat.

Forslag om kretskontigent:
– Stryker punktet om «betales forskuddsvis»

Budsjettet for 2019 er justert for økte utgifter til elektronikkstøtte gavepremier til NM Luft pistol og forbundsting

Langtidsplan revidert.

Har forespurt NIF sentralt om medlemstall for de 3 nye klubbene i Sør-Trøndelag skytterkrets per 31.12.2018 for avgjørelse av stemeberettigede.
– Nidaros sportskytterklubb
– Gaula Sportskyttere
– Trondheim Sportskytterklubb

 

Magnus