Styremøte 29.11.2017

Sandmoen kro kl. 17:30

Tilstede: Magnus, Arild Inge, Jan, Gunnar, Geir Tore, Ingfrid,
Svein Granøien (Lerdue)

Status:
– Økonomi
(ikke offentlig tilgjengelig)

– Pistol
– EM uttak med deltakere fra ST
– Jobber med nasjonalt reglement (Arild Inge, Kjetil Bromark,
Øyving Johansen, Bjørn Jakobsen, + 2 fra BIK)
– Medaljer og Diplomer (Viggo og Rune)
– Arild Inge må snakke med Pål H. om statistikk for 2018.

– Rifle
– Dommeroppdatering gjennomført. Samtlige deltok 10
rifledommere.
– Skaun IL skal arrangere veterancup, (dato ukjent)
– Lundamo planlegger 2 50M stevner for 2018
– Behov for elekonikkkurs (dommer)

– Lerdue/viltmål
– Ikke ferdig med terminlista for 2018
– Behov for dommerkurs lerdue 2018?

– Utdanning
– Trenerkurs, 9 påmeldte deltakere per i dag, sender ut
påminnelse om kurs til rifle og lerdue også.
– Dommerkurs lerdue?
– Elektronikkdommer kurs?

– Dommeroppdatering
– Stort sett gjennomført. mister ca. 20 dommere

Ekstraordinært ting Sør- og Nord-Trøndelag idrettskrets
– Opprettelsen av Trøndelag idrettskrets
– Siste og første ting.
– Skytterkretsen for xxx- fra bingofondet til
ST-idrettskrets
– Ingen særkretser har vedtatt sammenslåing
– Det blir ikke valg på nytt idrettskrets styre i 2018.
– Beholder Org.nummeret til ST, bruker addressen til NT.

Møte mellom NSF og skytterkretsene 27.11.2017
– Kort referat av hva som ble gjennomgått på telefonmøte

Skytterkonferansen 2018
– Påmelding og deltakelse
– Viggo er påmeldt
– Ingfrid ønsker ikke å delta.
– Jan ønsker ikke å delta.
– Svein sjekker muligheten for deltakelse
– Magnus sender påmelding i starten av neste uke.

Eventuelt?
– Neste styremøte 18.12.2017 (julemøte med mat)

 

Magnus