Forbundstinget 2017 – se hva som skjer

Skytterforbundets forbundsting 2017 skal arrangeres i Bærum 1.-2. april. Sakspapirene ble før helga sendt ut til kretsene og lagt ut her på skyting.no.

Av det som skal opp til behandling er, utover de faste sakene valg, langtidsplan og -budsjett, den viktigste saken omorganiseringen av NSF. Styret foreslår å erstatte dagens fagkomiteer med tre nye komiteer som skal arbeide på tvers av grenene; Breddeidrettskomiteen (BIK), Toppidrettskomiteen (TIK) og Teknisk komite (TEK). Dette forslaget innebærer endring i sammensetningen av styret, og endringer i lov og fellesreglement.

Det er i tillegg kommet inn to forslag fra klubber/kretser:
– TimePK/Rogaland SK har foreslått at fagkomitekonferansene skal kunne vedta forslag til regelendringer.
– Vestfold SK har forslått at det skal innføres sentral, samlet innkreving av alle kontingenter fra medlemmene.

For ytterligere informasjon om tinget, se boksen til høyre på på forside. Der vil oppdateringer rundt det som skal skje på Tinget bli publisert fortløpende.