Vestfold Skytterkrets MØTEREFERAT KRETSTING 2022 Nystua -…