Åpning av nye baner hos Birkenes og Lillsand Sportsskytterlag!

NSF var i dag tilstede under åpning av to baner hos Birkenes og Lillesand Sportsskytterlag, som har gjort en utmerket innsats med prosjektene. Med godt arbeid har de fått tildelt nok støtte til å oppgradere og utbedre både innendørshallen og en utendørs feltløype.

Leder i klubben, Lars Kristian Sundtoft kunne åpne med følgende; «Det er en bevisst satsning for Birkenes og Lillesand Sportsskytterlag, rett og slett for at sporten har mulighet, og kan – og skal være for alle. Helt konkret har vi nå 10 baner, som er universelt utformet og tilrettelagt på en radius av 200 meter». Med stort engasjement fikk vi ta del i åpningen den første feltbanen av dette slag, helt universelt utformet.

Klubben tok tidlig i prosessen kontakt med både politikere, samarbeidspartnere og sponsorer for å sette i gang prosessen, og det har blitt jobbet meget godt. Engasjementet lokalt vises også på åpningsseremonien, i tillegg til en flott reportasje i NRK disktriksnyhetene Agder (kap. 8). 

På Flakkeloner var følgende til stede: Harald Flaa (Banksjef Birkenes Sparebank), Per Iversen (Norges Sportsskytterforbund), Hilde Mari Olsen (Nestleder Østre Agder Skytterkrets) og Geir Fredrik Sissnes (Ivre a/s). Ordfører i Birkenes kommune, Arild Windsland avsluttet med offisiell åpning av banen. 

Åpning av bane 2:
Turen gikk videre til Møglestu Skytehall i Lillesand, som er en stor oppgradering av banen. Her er det mulig å skyte 25- og 15 meter, og 10 meter viltmål. Allerede nå er det gjort en formidabel innsats, og det er en flott gjeng som har kommet i gang de siste månedene! 

Også her ble det åpning med Anne Grete Knudsen (Lillesand Sparebank), Per Iversen, Hilde Mari Olsen og offisiell åpning av ordfører i Lillesand kommune; Einar Holmen-Hover.

Begge baner er også støttet av Østre Agder Skytterkrets, som også har innvilger midler til spesielt viltmålsbanen. Også de ser på dette som et fantastisk grunnlag til rekruttering, og vi gleder oss til å se mer av aktiviteten i hallen fremover. Det samme gjør klubben, og vi håper som dem at alle i nærområdet tar turen innom klubben og de nye anleggene for å teste skyting i dette flotte miljøet! 

Vi er inspirerte og imponerte over den flotte jobben som er lagt ned, og gleder oss til å følge klubben i tiden fremover. Samtidig gratulerer vi klubben med dagen, og takker alle involverte for arbeidet og all dugnaden som er lagt ned for å få til dette, det er uvurdelig.