Klubbutvikling i Glåmdal lerdueklubb og Klepp MSL

Klubbutvikler Wenche Horten har besøkt nye klubber, og det er med stor iver å se aktivitet og ønske om rekruttering. Under finner du litt informasjon om Wenches besøk i april!

Glåmdal lerdueklubb

Fra venstre: Even Smedstad, Thomas Bredesen, Kim Andre Hjalmarsen, Thor Hjalmarsen og Frank Sparby.

Først gikk turen Glåmdal lerdueklubb. En klubb som for øvrig har 10- årsjubelium i år, og de har fått til mye på disse årene! Dette er en klubb med skyttere i både NJFFs- (Norges jeger- og fiskerforbund) og NSFs øvelser, innenfor hele regionen. Det vil si skyttere fra Kongsvinger, Eidskog og Skogen. Dermed er det dannet et grunnlag for aktive medlemmer i klubben, som har mange alternativer både til trening og stevner. Dette reflekteres på blant annet startlistene på NM: Den minste klubben med 27 medlemmer har flest deltakere på NM i FITASC sporting og FITASC Compak Sporting. I tillegg er det 6 medlemmer som deltok på VM i 2023, så det er flust av kompetanse og god bredde i klubben.

Etter en prat med klubben, kunne de tenke seg å ha trenerpool, og øke medlemsmassen. Det er en flott klubb med både kvinner og menn – og de ønsker økning i begge kjønn. Jeg gleder meg til å følge klubben i større og mindre konkurranser fremover!

Turer videre til Klepp Minitatyrskytterlag
Dermed tok jeg turen vestover igjen, denne gang til Klepp Miniatyrskytterlag. Der tar Morten Lunde meg i mot og tar meg med på en omvisning, både på luft- 15m- og utendørsbanen i klubben. Anleggene er et resultat av flott samarbeid med både DFS og kommunen, samt Mortens mange søknader for støtte til anlegget. Med andre ord er det mye godt arbeid for å få på plass den flotte arenaen.

Etter omvisningen møter jeg 6 aktive skyttere, som både er medlem i DFS- og NSF. Det besittes mye kunnskap blant skytterne som fordeles på tvers av klubbene. Dette bidrar også til aktivitet, klubben arrangerer blant annet 24 stevner i året. Dermed er det en klubb som er gode på organisering og skaffer sponsorer til klubben.

For fremtiden ønsker klubben å rekruttere fler medlemmer, som gjør at man får en bredere gruppe utøvere. De ønsker å få fokus hele bredden, og også skape fler rekrutteringtiltak i klubben. De håper at dette kan skape litt mer blest i klubben. Dermed satte vi i gang og lagde noen forslag til planer for rekruttering i klubben.

Spesielt dette med rekruttering er noe som står sterkt i mange klubber, og i den anledning minner jeg på Skyt med oss, der det har kommet et nytt tiltak som heter «Merkeskyting». Dette er rettet mot rekrutter og junior, kanskje det er noe din klubb kan teste ut?

Videre er det bare å ta kontakt dersom du ønsker klubbutvikling i din klubb! Du når meg på wenche.horten @ skyting.no.