Forslag til ny komitestruktur i Skytterforbundet

Som kjent har et organisasjonsutvalg arbeidet det siste året med hvordan vi kan arbeide enda bedre for våre 30.000 medlemmer. Ny dataløsning nærmer seg lansering, jfr. informasjon som i flere omganger er lagt ut her på skyting.no.

Organisasjonsutvalget har også arbeidet med et forslag om å videreføre de fire fagkomiteene i 3 nye komiteer og som innebærer en endret forbundsstyresammensetning. Det har vært en arbeidsgruppe pr. komite,  hvem som har vært i disse arbeidsgruppene finner dere i pdf-dokumentet nedenfor.

Et forslag fra utvalget og arbeidsgruppene er nå klart og er 21. 0ktober sendt alle kretsledere for behanding i kretsstyrene. Forslaget vil også bli presentert på riflekonferansen 22. oktober og på pistolkonferansen 5. november, før det skal opp til behandling i forbundsstyrets arbeidsutvalg 10.november og i forbundsstyret 25.november.

Se forslaget (pr. 21. oktober) her (pdf)