En innføring i feltpistol og NM 2017

Hvordan foregår egentlig feltpistolskyting? Rifleskytter og NSFs sommervikar Oda Løvset tok turen til Løvenskioldbanen for å lære mer. Nå har hun skrevet en innføring for alle nysgjerrige. 

Tekst og foto: Oda Løvseth

Hva er feltpistol?

Feltpistol er en pistolkonkurranse som foregår ute i terrenget. Blinkene er av varierende form og størrelse og er plassert naturlig i terrenget på ulike avstander, som kan variere fra 5 til 70 meter. Under årets NM står skivene plassert mellom 13 og 60 meter.

Når det kommer til skytetidene for hver standplass er det satt en grense på 6 sekunder som raskeste skytetid, skytetider under dette er ikke lov. Under årets NM i feltpistol benytter arrangøren seg av skytetider mellom 8 og 14 sekunder, alt etter som hvilket hold en skyter på og vanskelighetsgraden.

Hver feltløype består av 10 standplasser, og på hver standplass skal hver skytter skyte på blinker plassert foran dem, alt fra en til seks ulike blinker. På hver standplass skytes det seks skudd og det er opp til hver enkelt skytter hvor han eller hun vil plassere de seks skuddene og i hvilke figurer.

Poengene i feltskytingen regnes slik:

Hvert mål som treffes gir et poeng, og hvert treff gir ett poeng. Skytteren kan altså oppnå maks to poeng per skudd som avfyres.

Et treff i en skive gir et poeng for skiva + et poeng for treffet
To treff i samme skive gir et poeng for skiva + to poeng for treffene.

Dette poengsystemet forklarer hvorfor det lønner seg å treffe flest mulig blinker. Hvis du treffer en blink kan du få to poeng, et for treff og et for blink. Noen av målene kan i tillegg gi innertreff. Disse innertreffene gir ikke ekstra poeng, men telles med for å kunne rangere skyttere som ellers hadde endt opp med lik poengsum.

Maksimal oppnåelig poengsum varierer fra konkurranse til konkurranse ettersom at oppsettet av skiver og vanskelighetsgradene kan være forskjellige, men den pleier å ligge på rundt 100 poeng.

For å få variasjon underveis i feltløypa kan man skyte ulike stillinger. I feltpistolskyting har man skytestillingene stående, knestående eller liggende med begge hender, og enkelthånd som standard skyteposisjon.

Rutinen i løypa under NM

Før skytterne drar ut i feltløypa gjennomføres det et opprop, som for stevnet er plassert ved 200 meter standplassen. Her skal skytterne møte opp i god tid, helst 30 minutter før oppsatt skytetid. Herifra kjøres skytterne i minibuss lagvis ut i løypa og til standplass nummer 1. Derifra beveger man seg gjennom løypa som består av 10 standplasser. Hver standplass har 15 skiver og runden er beregnet å ta omtrent en og en halv time å gjennomføre.

På hvert hold er det en venteplass, hvor skytterne må stå til standplassleder sier de kan trekke frem på standplass. Når samtlige skyttere er på plass og har funnet sine skiver, ber standplassleder skytterne lade et magasin med 6 skudd mens informasjon om skytingen blir lagt frem for skytterne over høyttaler. Etter dette bes skytterne om å gjøre seg klare, og ildkommandoen kommer med «ild» som signal på at skytterne kan skyte og «stans» som signal på at skyting skal opphøre. Etter stanstegnet er gitt og all skyting er ferdig gjøres alle våpen og magasin klare for visitasjon og våpen legges i bag eller hylster før skyttere og standplassledere, sammen med anvisere, beveger seg frem til skivene for å sjekke og kontrollere treffene.

Denne rutinen gjennomføres på hvert av de 10 holdene.

Ulike øvelser

Det er mange ulike revolvere og pistoler som brukes innen Norges skytterforbund, og for at skytterne skal stille på like grunnlag under en feltrunde benytter man seg av fire ulike våpenklasser. Under årets NM ser vi fire ulike øvelser fordelt på fire ulike dager. Onsdag 12.juli skytes militærfelt, torsdag 13.juli skytes revolverfelt, fredag 14.juli skytes grovfelt og lørdag 15.juli skytes finfelt.

Disse fire ulike øvelsene legger til rette for at den enkelte skytter kan skyte inntil fire ganger, alt etter som hva man ønsker å delta på.

  • FINPISTOL (5,6mm)
  • GROVPISTOL (7,62 til 9,65m)
  • MILITÆRPISTOL (9mm – 11,56mm) (Faktorkrav på 120)
  • REVOLVER (9mm- 11,56mm)

Uttak til Nordisk feltpistol

På søndagen den 16.juli fra klokken 10 vil det bli gjennomført et uttak til Nordisk mesterskap i feltpistol. De som er med på uttaket er de åtte beste mennene og de åtte beste kvinnene sammenlagt i finfelt og grovfelt. I tillegg er også de åtte beste juniorene i finfelt med. (Ungdommer kan også være med på uttaket dersom man ikke har nok juniorer).

Disse, totalt 24, skytterne kvalifiserer seg til et eget uttak som organiseres av Bærum pistolklubb og Norges skytterforbund. Etter denne skytingen skal det stå igjen fire menn, fire kvinner og fire juniorer.

Selve gjennomføringen skjer i form av at det skal skytes på tre forhåndsutplukkede hold i den allerede oppsatte feltløypa:

  • 1 runde finpistol
  • 1 runde grovpistol for menn og kvinner
  • 2 runder finpistol for juniorene

Under uttaket skytes det med en hånd, fri og to hender. Det praktiseres også tvungen skuddfordeling slik at alle skyttere er nødt til å skyte på alle skiver.

Bilder fra første konkurransedag: