Fokus på etter- og videreutdanning for trenere

De siste årene har Norges Skytterforbund hatt stort fokus på utvikling av materiell til den nye trenerløypa og på gjennomføring av trenerkurs. Dette kommer fortsatt til å være et viktig satsingsområde, men nå ønsker vi også å rette fokus på å gi faglig påfyll til de som allerede har tatt Trener 1 og Trener 2 kurs.

Et viktig element i det nye rammerverket for trenerutdanningen i norsk idrett, er at det skal tilrettelegges for at trenere skal få utvikle seg på sitt nivå. Gjennom etter- og videreutdanningstiltak (EVU) kan trenere tilegne seg kompetanse på et nytt felt eller spesialisere seg innen ett område de er spesielt interessert i, som for eksempel det å være trener for barn eller for ungdom.

I helgen gjennomførte vi de første trenersamlingene med fokus på å gå faglig påfyll til trenere på Trener 1 og Trener 2 nivå.  Tema for samlingene i Stavanger og Oslo var skadeforebygging, trener/utøverrelasjonen og skyteteknikk. Spesielt fokus i forhold til skyteteknikk var det observasjon og rettledning.

Det vil bli arrangert trenersamlinger flere steder i landet i løpet av 2018, og innholdet vil være forholdsvis likt på de ulike stedene. Samlingene arrangeres over 1 dag. Foreløpig plan for kommende samlinger følger under.

Kristiansand:
Dato: 12. august, fra kl 1000 – 1800
Sted: Info kommer senere
Instruktører: Marianne Ullvassveen
Antall deltakere: Maks 20
Pris: 500 pr deltaker (dekker lunsj og undervisning)
Påmeldingsfrist: 30. juni

Ørsta: 
Dato: 25 – 26. august (lørdag ettermiddag og søndag formiddag)
Sted: Info kommer senere
Instruktører: Marianne Ullvassveen
Antall deltakere: Maks 20
Pris: 500 pr deltaker (dekker lunsj og undervisning)
Påmeldingsfrist: 30. juli

Oppgi følgende informasjon ved påmelding:
Navn
Adresse
Klubbtilhørighet
Fødselsdato.

I tillegg ønsker vi informasjon om hva slags utøvere/treningsgruppe (antall, alder, nivå) du er ansvarlig for å trene. Vi vil prioritere trenere som fungerer aktivt som trenere dersom det blir flere påmeldte enn det er plass til.

Foreløpig kursplan:
Bergen: Høsten 2018, dato kommer senere
Trondheim: Høsten 2018, dato kommer senere
Tromsø: Høsten 2018, dato kommer senere
Molde: Høsten 2018, dato kommer senere