Unik dommererfaring på Island – En fantastisk mulighet og utvikling i Skytternes Ungdomsnettverk

Det siste året har vi hatt flere internasjonale prosjekter gående, da vi har mottatt Eramus+ idrett mobilitetsmidler for jobbskygging til en rekke prosjekter tilknyttet paraskyting og lederutvikling innenfor dommer/trenerutdanning. Den første observasjonen ble gjennomført på Island i høst, blant annet med deltakere fra NSFs lederutviklingsprogram, Skytternes Ungdomsnettverk.

NSF har hatt tett dialog med det islandske skytterforbundet som var på besøk i november med en delegasjon fra både forbund og klubber tilknyttet forbundet. Her var de på besøk hos Kisen MSL, Eidskog Sportsskyttere og observerte Fredrikstad Open, arrangert av Fredrikstad MSL. Dette ga stor inspirasjon, og flere tiltak ble satt i gang på i det islandske forbundet, som har hatt et stort løft i ungdomsaktivitet.

Videre resulterte det i et ønske om å utvikle trener- og dommerutdanning, som også NSF har høstet erfaring fra. I april deltok Malin Vik, Ida Vetti og Gyda Winther på en observasjon tilknyttet det islandske mesterskapet på 10 meter luftpistol og luftrifle. I tillegg besøkte delegasjonen flere klubber, det islandske skytterforbundet og den Islandske Paralympiske Komité. Dette ga gode overblikk over organisasjonsstrukturen, og rammene de ulike organisasjonene arbeider innenfor.

  • Observasjonen ga i aller høyeste grad et nytt perspektiv på hvordan man kan arbeide med tilrettelegging og aktivitet i alle aldre. Organiseringen av islandsk idrett, og regelverket de følger, skapte et nytt bilde av muligheter som foreligger for å bedrive aktivitet. Vi gleder oss til å ta erfaringene og sette de inn i vårt arbeid, sier leder for prosjektet, Gyda Winther.

Læringsutbyttet var stort på flere områder, både innenfor rammene de arbeider med, men spesielt ift. dommerutvikling. Både Ida og Malin er en del av skytternes ungdomsnettverk, med fokus på dommerløypa. Erfaringene tas med inn i egen dommererfaring, men også utvikling innenfor dommerutdanningen. Dette er en del av prossessen med utvikling av dommerfaget, og bedre kunne utvikle for tilretteleggelsen for unge dommere.

  • Det var flott å se ulike nivåer og kompetanse på en helt ny måte i helt nye perspektiver. Med masse mennesker, som på lik linje med meg har genuint ønske å lære. Det å få muligheten til å se hvordan de løser utfordringer med våpenregler med laser var helt fantastisk, og jeg gleder meg til å se hvordan vi kan bruke dette her hjemme, sier Ida.

Det var stort læringsutbytte på Island, der vi skygget dommerne, og hadde mange gode diskusjoner rundt både ISSF- og WSPS- regelverket. Dette ga større forståelse av regelverket, og bidro til trygghet i rollen. Videre er det skaffet mange gode erfaringer og innspill i utvikling både for dommere, men også dommerutdanningen.

  • Jeg har lært mye av å være en del av observasjonen på Island, siden det også var spesielt å få lov å stå på andre siden av startsstreken. Det var utrolig mye læring for min del, spesielt i og med at det er en annen kultur der, enn hva vi er vant med fra egne mesterskap i Norge. Dette var et supert steg videre inn mot dommerutdanningen, forteller Malin Vik.

Det blir gjennomført flere observasjoner gjennom sommeren og høsten, og vi skal utvikle på flere områder. Vi gleder oss veldig til alle de internasjonale perspektivene og innspillene vi kan bruke videre til å skape/utvikle aktivitet og fagfelt.

Har du spørsmål tilknyttet prosjektet, eller ønsker å vite mer om Skytternes Ungdomsnettverk? Ta kontakt med Gyda Winther på: gyda.winther @ skyting.no.